Dorpsraad Groenekan

openbare bijeenkomst Dorpsraad Groenekan op maandag 21 januari 2019

Agenda openbare bijeenkomst Dorpsraad Groenekan op maandag 21 januari 2019.

Aanvang 20.00 uur in de Groene Daan

Nieuwe punten en vervolg op de agenda van november 2018

1 Opening

2 Inventarisatie agendapunten van aanwezigen.

3 Voorstellen gebiedsmakelaars Lianne Oosterlee en Bas van Hell en uitleg wat de functie van gebiedsmakelaars inhoudt

4 Evaluatie bijeenkomst op 22 december bij de Nijepoortschool

5 Plaatsen windmolens in de omgeving van Groenekan. Informatie van BENG hierover.

Zie voor informatie van de gemeente onze website.

6 Stomen grintstroken of zelf onderhoud.

Grint aanvulling groot deel park Voordaan en de Oranjelaan.

7 Bomen kap plan kleine bosje aan de Vijverlaan

8 Uitbreiding Schoonderwoerd Vlees op het bedrijventerrein Larenstein.

9 Lege schoolgebouwen voormalige vestiging Nijepoort.

10 Nieuwe bestuursleden voor de Dorpsraad (stand van zaken)

11 Parkeren en toegangsweg naar de hockeyclub (meldingen van buurtgroep Lindenlaan/Kastanjelaan?)

12 Noorderpark (meldingen van buurtgroep Ruigenhoek?) Golfbaan, Ford Ruigenhoek

13 Aanbod Vitens voor het aanleggen van een kikkerpoel of id.

(Melding van Groenekans Landschap?)

14 Groenekanseweg bermen, plaatsen schampblokken

15 Oprichting werkgroep onderhoud en inrichting Koningin Wilhelminaweg.

Onderwerpen voor deze werkgroep zijn:

E - laad station, verkeer remmende maatregelen, Slamlaag, asfalteren fietspad, sloot tussen spoorlijn en tuinen.

16 Agendapunten van aanwezigen

17 Sluiting.

Zie voor meer informatie zie ook onze website

Na afloop van de Dorpsraad bijeenkomst is de bar open om na te praten onder het genot van een drankje.

Stichting Dorpsraad Groenekan

Vijverlaan 28

3737 RJ Groenekan

Secretaris@dorpsraadgroenekan.nl

Www.dorpsraadgroenekan.nl