VVD Regiodag Midden Nederland

10.00-17.00 uur op Universiteit Nijenrode in Breukelen.

De VVD is in de regio Utrecht en Flevoland sterk vertegenwoordigd in het bestuur van lokale netwerken, in fracties van Provinciale Staten en gemeenteraden en in waterschappen. Om deze positie te behouden is het belangrijk dat het netwerk tussen leden en (politieke) bestuurders verder wordt versterkt. Daarom heeft het Regiobestuur het initiatief genomen om een VVD Regiodag te organiseren.

Tijdens deze Regiodag worden er diverse werksessies georganiseerd. Het programma is veelzijdig met focussessies voor partijsecretarissen en penningmeesters rondom de GR2018 en inhoudelijke bijeenkomsten over de nieuwe partij structuur, communicatie tijdens campagnes én het verkiezingsprogramma. We sluiten de dag af met dagvoorzitter Jesper Rijpma tijdens "In gesprek met..." Wie dat zal zijn, houden we nog even voor onszelf.

De Regiodag wordt voorafgegaan door een algemene ledenvergadering. Deze begint om 10.00 uur (inloop met koffie vanaf 09.30 uur).

Aanmelding

Via deze link kunt u zich online aanmelden. Wij vragen u om dit uiterlijk 9 december 2016 te doen. Na betaling is de aanmelding definitief. 

Mocht dit niet werken, kunt u zich altijd aanmelden door een mail te sturen naar

Maarten van de Wetering mwvdw@xs4all.nl en geef dan aan bij welke werksessie u aanwezig wilt zijn.

Programma VVD Regiodag 2016


Nyenrode Business Universiteit 
Straatweg 25, 3621 BG Breukelen
  
12.00 - 12.30 uur Ontvangst en aanmelding
12.30 - 13.15 uur Lunch
13.15 - 13.30 uur Plenaire opening
13.30 - 14.30 uur Werksessies:
Invulling partijstructuur (Henry Keizer)
Communicatie & Campagne (Tamara van Ark)
Verkiezingsprogramma & politieke agenda (Jan Anthonie Bruijn)
Opleidingen & Training (Haya)
Voorbereiding op de GR2018 (Regiobestuur)
14.30 - 14.45 uur Pauze
14.45 - 15.45 uur In gesprek met...
16:00 uur Sluiting en naborrel op eigen gelegenheid