Doneren aan de VVD

Met uw donatie kunt u concreet meewerken aan een liberale gemeente De Bilt! Laat uw steun niet ophouden met uw stem, maar help ons financieel vooruit om ook in de toekomst het liberale geluid in onze gemeente te laten klinken.

VVD De Bilt is een lokaal netwerk met veel dynamiek dat uw onderwerpen op de agenda kan zetten en met oplossingen komt. We zetten in op vooruitgang van gemeente De Bilt.

Elk bedrag is welkom en helpt ons om het liberale gedachtegoed van de VVD bekender te maken onder een groot publiek. U kunt uw donatie bij uw belastingaangifte als gift opvoeren. 

Voor een sterkere VVD in gemeente De Bilt stort u een bedrag op:  

Rekening 
NL 44 ABNA 021 87 88 118

Ten name van: VVD De Bilt

Onder vermelding van 'Donatie'


Uw bijdrage is volledig anoniem.  

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met onze penningmeester of het Algemeen Secretariaat van de VVD in Den Haag.  

BIC: ABNANL2A

Bank: ABN AMRO Bank N.V.