Vacature gemeenteraadslid

Wil jij graag een maatschappelijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat in Gemeente De Bilt? Een rol als gemeenteraadslid is jou dan misschien wel op het lijf geschreven.

Tot 15 augustus 2021 zijn wij op zoek naar gemeenteraadsleden voor onze prachtige politieke partij. Je komt hiervoor in aanmerking als je lid bent of nog niet en dit bereid bent te worden.

Naast raadsleden zoeken wij ook kandidaten die de VVD De Bilt willen vertegenwoordigen door als “lijstduwer” de lijst compleet te maken en hun openlijke steun te geven aan de liberale politiek in Gemeente De Bilt.

Alle leden van de van de VVD De Bilt en ondernemende, liberale niet-leden in De Bilt die in aanmerking willen komen voor een plaats op de kieslijst worden van harte uitgenodigd om te solliciteren.

Ben je geïnteresseerd? Lees dan onderstaand functieprofiel door.

Wat wordt er van je verwacht?

Naast dat je natuurlijk een echte liberaal bent, zijn onze raadsleden ook flexibel en zeer gedreven om het leven in De Bilt nog beter en aangenamer te maken dan het al is. Het vermogen om goed samen te werken, niet alleen met andere VVD'ers, maar ook met andere politieke partijen en betrokkenen is van groot belang. Hard op de inhoud, zacht op de persoon.

VVD-volksvertegenwoordigers staan midden in de samenleving en nemen hun levenservaringen, achtergrond en hun eigen, unieke perspectief op maatschappelijke problemen mee. Verder beschikken zij over: 

 • Deskundigheid
 • Karakter
 • Integriteit
 • Potentieel
 • De V-factor (Het verschil maken)

Naast deze kwaliteiten, is ook beschikbaarheid een belangrijke factor. Hiermee doelen wij niet alleen op de beschikbaarheid en betrokkenheid tijdens de raadsperiode. Dit geldt namelijk ook voor de selectie- en campagneperiode die hieraan vooraf zullen gaan.

Competenties

 1. Communiceren en luisteren.
  Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. Neemt verbale en non-verbale boodschappen op en toont begrip hiervoor. Vraagt door bij onduidelijkheden tot de boodschap helder is.

 2. Initiatief.
  Reageert proactief door zaken in gang te zetten.

 3. Omgevingsbewustzijn.
  Is extern georiënteerd en alert op ontwikkelingen die invloed hebben op de fractie en/of de gemeente.

 4. Onderhandelen.
  Behartigt de partijbelangen in onderhandelingssituaties en bereikt overeenstemming met behoud van wederzijds respect.

 5. Overtuigingskracht.
  Kan door middel van overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op de ideeën en standpunten van anderen.

 6. Samenwerken.
  Handelt vanuit het gemeenschappelijk belang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat.

 7. Inlevingsvermogen.
  Is alert op de behoeften en gevoelens van anderen en reageert daar begripvol, met respect en passend op.

 8. Analytisch vermogen.
  Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

 9. Resultaatgerichtheid.
  Werkt doelgericht en vasthoudend, vanuit een visie, naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

 10. Integriteit.
  Handelt naar eer en geweten en is in staat algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen te handhaven.

Aanvullende competenties fractievoorzitters / lijsttrekkers

 1. Coachen.
  Is gericht op het ontwikkelen van de competenties van anderen door middel van het geven van opbouwende feedback, inzicht, tips en handvatten. Biedt ruimte en begeleiding.

 2. Sturend vermogen
  Is in staat om richting en sturing te geven aan de fractie om de gemaakte afspraken en partijdoelstellingen te realiseren.

Kennis en ervaring:

 • Verplicht: Herkenbaar in eigen lokale samenleving en oog voor de 6 kernen van de gemeente;
 • Verplicht: Heeft de statuten van VVD gelezen en kent de belangrijkste bepalingen voor de functie.
 • Verplicht: Digitaal vaardig
 • Pre: Ervaring in het maatschappelijk werkveld;
 • Pre: Eerdere politieke aanstellingen op gemeentelijk, regionaal of landelijk niveau.
 • Pre: Netwerk in de gemeente.
 • Pre: Vaardig in omgang met media.
 • Pre: Beheersing van debattechnieken.

Opleiding

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Verplicht Haya trainingen Gemeenteraad: een kennismaking, de werkzaamheden, coalitie voeren, oppositie voeren, gemeenteraadsimulatiespel (te volgen na lidmaatschap van VVD).
 • Verplicht Haya trainingen Gemeentefinancien: Een kennismaking (te volgen na lidmaatschap van VVD)
  of
  NVG academie portal: E-learning Financien.

Persoonskenmerken

 • Lef
 • Leervermogen.
 • Teamspeler.
 • Inlevingsvermogen.
 • Zelfreflectie / -kennis.
 • Stressbestendig.
 • Strategisch inzicht.
 • Stabiele persoonlijkheid.
 • Ambitieus.
 • Politiek inzicht.

Wat vragen wij van jou?

 • Flexibel beschikbaar buiten kantooruren (t.b.v. fractie- en raadsvergaderingen in de avonduren).
 • Een tijdsinvestering van gemiddeld 15 uur per week. Gedurende het zomerreces en in bijvoorbeeld december is dit doorgaans minder.
 • Een inzet van minimaal 4 uur per maand aan maatschappelijke activiteiten, waaronder onderhouden van contact met inwoners en in de gemeente gevestigde bedrijven.
 • Bekend met de VVD-cultuur
 • Onvoorwaardelijke instemming met de statuten, beleid en waarden van de VVD.
 • Het handelen uit het verleden en heden doorstaan de VVD-integriteitstoets.
 • Neemt geen geschenken aan. Maakt geen misbruik van positie als raadslid.
 • Gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.
 • Gaan respectvol om met mensen binnen- en buiten de partij.
 • Zet zich maximaal in om de achterban van de lokale VVD de vertegenwoordigen.
 • Is in staat politieke visie om te zetten in praktische en haalbare doelstellingen.
 • Is in staat het college te controleren.
 • Neemt deel aan de continue campagne.
 • Is woonachtig in de gemeente.

Wil je solliciteren?

Stuur dan jouw cv, het kandidaatstellingsformulier, de vuistregels integriteit, het giften reglement, en gedragscode persoonlijke campagnes op voor 15 augustus 2021 op naar secretaris@vvddebilt.nl. Je sollicitatie wordt dan beoordeeld door de kandidaatstellingscommissie en ontvangt informatie over het verdere verloop van de procedure.