Reinout Woittiez

Een stem op de VVD is een stem voor robuuste veilige dijken, een waterschap dat zich tot de kerntaken beperkt en een stem voor lage lasten. Voor veiligheid gaan we tot het uiterste.

Zie https://www.youtube.com/watch?v=D1K6dADjqxY