VVD fractie stemt tegen slavernij excuses motie

Tijdens de Raadsvergadering van 22 december 2022 werd een motie met betrekking tot slavernij besproken. De VVD fractie heeft tegen deze motie gestemd. Hieronder de volledige bijdrage van VVD raadslid Eelco Dalmeijer:


Dank voorzitter.

De VVD fractie zal niet voor deze motie stemmen en ik zal u uitleggen waarom niet.

Zo langzamerhand begint het slavernij verleden wel erg zwaar op onze huidige maatschappij te drukken. Slavernij is er altijd geweest en bestaat tot op de dag van vandaag, uiteraard is het iets wat wij hedentendage niet acceptabel vinden, echter tot ver in de 19e eeuw werd hier anders tegenaan gekeken. Er wordt ons als witte Nederlander een collectief schuldgevoel aangepraat, terwijl verreweg het merendeel van de Nederlandse bevolking destijds niets met slavenhandel te maken had of daar van profiteerde. Bovendien is van alle mensen die betrokken waren bij de legale slavenhandel niemand meer in leven, zo ook niet van alle slaafgemaakten. Wij vinden dan ook een gemeente brede-herdenking van het afschaffen van de slavernij wel erg overdreven.

Dan het aanbieden van excuses. Het aanbieden van excuses impliceert dat je verantwoordelijkheid en schuld op je neemt. Maar waarvoor dan ? "Voor de gevolgen van de slavernij" lezen we in de motie. Wat zijn dan die gevolgen waarvoor het college van De Bilt verantwoordelijkheid en schuld op zich moet nemen ? In de toelichting gaat het over rijke families die op het grondgebied van de huidige gemeente De Bilt hebben gewoond en die hun rijkdom vergaard zouden hebben met activiteiten waar slaven aan te pas kwamen. Dit zou je kunnen zien als gevolgen van de slavernij, maar het college draagt geen verantwoordelijkheid en schuld voor de manier waarop haar inwoners geld verdienen of verdient hebben. Zou het college dit wel doen, dan moet je je afvragen hoe dit zich verhoud tot de in onze gemeente wonende criminelen, het college is dan dus ook verantwoordelijk voor hoe deze groep haar geld verdient !

Of, voorzitter, moeten we discriminatie en racisme als gevolg van de slavernij bestempelen, en draagt het college hier dan verantwoordelijkheid en schuld voor ? Zeker niet. Bovendien hebben lang niet alleen de nabestaanden van slaafgemaakten met discriminatie en racisme te maken, dus het aanbieden van excuses aan alleen die groep zou een verkeerd signaal zijn.

In zijn algemeenheid denken wij dat wanneer het college haar excuses voor iets moet maken dit zaken zijn waar zij zonder enige twijfel verantwoording voor draagt en die bij voorkeur in het heden liggen. Dus biedt excuses aan als je iets fout hebt gedaan aan degene die hier daadwerkelijk slachtoffer van is geworden. Er zijn helaas voldoende voorbeelden van dat dit niet gebeurd.

Tenslotte moeten we ons de vraag stellen of onze inwoners wel zitten te wachten op dit hele theater, of dat het college hiermee de afstand tot de inwoner alleen maar vergroot.

Tot zover voorzitter