Verkiezingsprogramma VVD De Bilt 2018-2022

Verkiezingsprogramma VVD De Bilt 2018-2022: Nieuwe Energie. Dit verkiezingsprogramma is de basis voor VVD De Bilt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Het verkiezingsprogramma is tot stand gekomen met veel input van bewoners- en ondernemersverenigingen, VVD kernbijeenkomsten in de afgelopen jaren, bezoeken met VVD leden en gasten aan organisaties in en om Gemeente De Bilt, open thema avonden in september, gesprekken op straat met 'Bakkie Doen', de Marktdag De Bilt,  en natuurlijk in uitwisseling met de fractie en leden van VVD De Bilt.

Gemeente De Bilt is met zijn zes kernen een unieke gemeente in het midden van ons land. Door de bijzondere ligging met veel natuur en verschillende landschappen - van weidegebieden tot bossen - is het een geliefde plek voor wonen, werken en recreĆ«ren. 

Daarom zet de VVD met het programma zich in voor het behoud van het karakter van deze kernen, de veiligheid voor de inwoners, de groene omgeving en het voorzieningenniveau. Dat vraagt om een economisch sterke gemeente en aandacht voor doorstroommogelijkheden in de woningbouw.