Dienstbaar en modern

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is, en met de tijd meegaat. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit.

Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.

Maar niet álles kun je digitaal regelen en ook niet alle inwoners zijn voldoende in staat om met de digitalisering mee te gaan. De VVD vindt het daarom heel belangrijk dat de gemeente ook op andere manieren goed bereikbaar is. We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt en dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. Het klantcontactcentrum van gemeente De Bilt werkt goed, maar de opvolging laat te wensen over.

De VVD wil bovendien dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy dus goed gewaarborgd is.

Gemeente zinnig en solide met belastinggeld

Gemeente De Bilt is momenteel financieel gezond. Dat wil de VVD graag zo houden. We vinden daarom dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken we met structurele middelen: financiële meevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.

De VVD staat van oudsher voor een kleine, krachtige overheid, die zinnig en solide omgaat met belastinggeld. Belastingen voor bewoners en bedrijven en tarieven en leges voor vergunningen willen we in onze gemeente zo laag als mogelijk houden. De VVD wil de OZB op hetzelfde niveau laten, de belastingen stijgen met inflatiecorrectie, maar niet meer. 

Bovendien vinden we het belangrijk dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven en wat het effect daarvan is. De uitgaven en inkomsten van de gemeenten moeten voor iedereen transparant zijn. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is.

Eigen initiatieven van bewoners verdienen waardering en soms subsidie. De VVD vindt wel dat subsidies geleidelijk vervangen moeten worden door alternatieve financiering door eigen werkzaamheid en eigen middelen in te brengen. De VVD is tegen een vaste subsidiestroom, en wil jaarlijks een kritische toets. 

Gemeente De Bilt bespaart met inkomsten uit reclame op rotondes op de onderhoudskosten.  De VVD is tegen betutteling en heeft geen principieel bezwaar tegen reclame uitingen op rotondes. Als er toch bezwaren zijn tegen de reclame, dan kunnen de voorwaarden aangepast worden.