Sport en cultuur

VVD De Bilt over sport en cultuur

De gemeente De Bilt is een van de betere plaatsen in Nederland om te wonen en te werken. Naast voorzieningen zoals winkelcentra, openbaar vervoer, scholen, zijn sportclubs, gezondheidscentra, zwembaden, en culturele instellingen, in combinatie met de uitgebreide recreatieve mogelijkheden onderdelen van een gezonde en prettige leefomgeving.

Sport

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten.

Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.

Sportverenigingen, cr├Ęches, peuterspeelzalen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de jeugd al vanaf de peutertijd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van buurtsportcoaches of de mogelijkheid onderzoeken om schoolzwemmen weer in te voeren. 

Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via een prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hieraan.

Er is naar de mening van de VVD voor een te klein zwembad gekozen. Een groter zwembad heeft groeipotentie, voldoet aan gebruikerswensen en heeft een goed businessplan met exploitant Stichting Water.

Cultuur

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dit heeft een positief effect op de economie.

Cultuur in Gemeente De Bilt is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en ruimte voor kleinschalige culturele evenementen het belangrijkste.

Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie.

Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst. Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen. Verder moet er sprake zijn van prestatiecontracten waarover subsidieontvangers verantwoording afleggen.

De VVD vindt extra investeringen door de gemeente in het Lichtruim niet gewenst, tenzij dat aantoonbare voordelen biedt.

Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een (digitaal) evenementenloket. Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen.