Coalitieakkoord De Bilt 2018-2022

Samen bouwen aan een topklimaat. Coalitieakkoord De Bilt 2018-2022 van VVD, GroenLinks, D66 en CDA.

Met een groen, rustig woonklimaat en toonaangevende bedrijven in de Life Sciences is De Bilt een gemeente met een duidelijke eigen identiteit, in de nabijheid van de bruisende stad Utrecht. Door haar ligging en unieke groene karakter heeft De Bilt een uitzonderlijke aantrekkingskracht in de regio die zich ook als geheel wil onderscheiden als groen, gezond en slim.

Om in onze gemeente een economisch, sociaal en ecologisch topklimaat te scheppen en te vergroten, worden er eisen aan ons gesteld die vragen om een heldere stip op de horizon. Wij kiezen voor het behouden van alles wat De Bilt uniek maakt en waarde geeft. Hiermee gaan we de uitdaging aan om duurzaam te groeien, positie te kiezen en regionaal samen te werken, zonder te verliezen wat De Bilt maakt wat het is en zonder de rug naar de stad Utrecht te keren.

De eigenheid van de Biltse kernen is een kracht. Er is binnen onze gemeente ruimte voor zowel diegene die rust zoekt, ruimte voor moderne bedrijven en ruimte voor jong en oud om te kunnen wonen, werken en verblijven. Dat is geen vanzelfsprekendheid en daar zijn we trots op.

De inwoners van de kernen en het buitengebied geven samen vorm aan hun eigen omgeving. Overal werken wij daarom met hen samen. We staan open voor idee├źn die de eigenheid van onze dorpskernen versterken. Wij willen een gemeente zijn die naar buiten kijkt. Aanspreekbaar en tegelijk ambitieus. Het resultaat staat voorop, maar dat resultaat moet wel voelen als iets van ons allemaal. Daarom zijn we bij dit akkoord uitgegaan van de strategische agenda en de daarin door de raad geformuleerde vraagstukken. Het vinden van die verbondenheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het college en de hele gemeenteraad, waar wij als coalitie met 16 zetels een belangrijke rol in vervullen.

Wij vinden het belangrijk dat de politiek kritisch naar zichzelf kijkt. Samen met collega raadsleden en de burgemeester willen we ook graag werken aan een bestuurlijk topklimaat waarin collegialiteit en effectiviteit voorop staan. Het is belangrijk om een goede balans tussen daadkracht en draagvlak te vinden.

Wij gaan met plezier, optimisme en enthousiasme samen aan de slag en nodigen als nieuwe coalitie de raad en onze inwoners uit om samen met ons verder te bouwen aan een Bilts topklimaat voor wonen, werken en verblijven.