Contact

Heeft u vragen of opmerkingen voor VVD De Bilt dan kunt u contact opnemen met het bestuur van het netwerk VVD De Bilt of met de VVD fractie in de gemeenteraad:

Voor vragen die te maken hebben met het netwerk VVD De Bilt, zoals lidmaatschap, opleidingen en activiteiten kunt u contact opnemen met het bestuur van VVD De Bilt.

Voor vragen met betrekking tot politieke onderwerpen kunt u contact opnemen met de fractie van VVD De Bilt. 

Alexander Kneepkens
Ralph Jacobs
Voorzitter VVD De Bilt
Fractievoorzitter VVD De Bilt

voorzitter@vvddebilt.nl

r.jacobs@debilt.nl