• Utrecht Groeit!

  17 januari − Boodschap van VVD Provincie Utrecht. Lees verder

 • Veilig, Verantwoordelijk en Doelmatig

  17 januari − Boodschap van VVD Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Lees verder

 • VVD De Bilt start 2019

  14 januari − De nieuwjaarsreceptie van VVD De Bilt was goedbezocht. We waren te gast bij een wijnproeverij met ondernemer Jan Giesbers van Q-Vignes Wijnimport, op de Looydijk in De Bilt. Ook aanwezig was de Biltse Josse Haarhuis van Pig Me met een assortiment worst. We startten met een korte terugblik op 2018 en de winst met Nieuwe Energie bij de verkiezingen voor de gemeenteraad. En daarna echt over naar 2019: Heel leuk was dat vijf nieuwkomers bij VVD De Bilt zich enthousiast presenteerden. Fractievoorzitter Leontine Kok en wethouder André Landwehr verzekerden dat we een goede koers hebben om te bouwen aan een topklimaat voor gemeente De Bilt. Lees verder

 • VVD de Bilt wil meer grip op kosten sociaal domein

  12 januari − Op 8 januari 2019 heeft de raad besloten in te stemmen met maatregelen om meer grip te krijgen op de miljoenen die de gemeente uitgeeft in het sociale domein. Deze maatregelen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Taskforce Sociaal Domein waarin VVD De Bilt vertegenwoordigd is. De fractie van de VVD is van mening dat meer grip én toezicht essentieel is, overigens zónder dat onze inwoners minder goede zorg krijgen. Lees verder

 • In De Bilt mag je zijn wie je bent

  11 januari − Mooie tekst van onze burgemeester Sjoerd Potters in het AD: “We hebben in Nederland vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Je mag bovendien zijn wie je bent. Onder de Biltse fractievoorzitters was er grote behoefte om de regenboogvlag te hijsen. Nog niet eens zozeer voor mezelf, maar voor al die jonge mensen. In De Bilt mag je zijn wie je bent.” Lees verder

 • Nieuwjaarsbijeenkomst VVD De Bilt bij ondernemer Q-Vignes

  07 januari − Graag heffen we met u het glas om 2019 met ‘Nieuwe Energie’ te starten! Zondag 13 januari van 15.00 - 17.00 uur. Om dit jaar feestelijk te starten, laat ondernemer Jan Giesbers van Q-Vignes Wijnimport ons genieten van een bijzondere wijnproeverij. Daarnaast kunt u het volgende verwachten: de vier kandidaten van VVD De Bilt voor de Provinciale Staten, de lijsttrekker voor waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, en een korte vooruitblik op de activiteiten in het komende jaar, waaronder een nieuwe samenwerking tussen politieke partijen in gemeente De Bilt. Lees verder

 • Groen licht voor de woningbouwambitie in Gemeente De Bilt!

  21 december − Op 20 december heeft de gemeenteraad in De Bilt de door de portefeuillehouder uitstekend verwoorde woningbouwambitie voor de komende jaren goedgekeurd. Hierbij zijn nu de kaders voorgesteld, waarbij de VVD met name heeft ingestoken op leefbaarheid en het behouden van de vitaliteit. De ambitie gaat -zoals vastgelegd in het Coalitieakkoord- uit van 845 nieuwe woningen tot 2026 en 450 sociale huurwoningen tot 2030. Om deze ambitie te behalen wordt er uitgegaan van de zogenaamde rode contouren waarbinnen gebouwd mag worden, echter wanneer deze te knellend zijn dan kan -na overleg met de provincie- een uitruil plaatsvinden. Lees verder

 • Participatie en democratie in gemeente De Bilt

  20 december − De onrust onder verschillende belangenbehartigers is begrijpelijk. Met de komst van het nieuwe college van B&W is de koers in participatie niet zozeer verlegd, als wel verder afgebakend, met als doel tot daadwerkelijke maatregelen te komen in plaats van alleen maar te praten. Daarbij alle input van betrokkenen meenemend! Lees verder

 • Inschrijven Nieuwsbrief VVD De Bilt

  17 december − VVD De Bilt informeert leden en relaties ook per nieuwsbrief. Abonneren is gratis en kan hieronder. Lees verder

 • Verkeersmaatregelen Jan Steenlaan

  12 december − De herinrichting van de Jan Steenlaan in Bilthoven is al ruim 15 jaar onderwerp van discussie. Na de ontvangst van de notitie van de Werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan kondigde het College van Burgemeester en Wethouders besluitvorming aan over het vervolgtraject. De voortgangsrapportage hierover is nu geagendeerd in de vergadering van de Raadscommissie Openbare Ruimte van donderdag 13 december. Lees verder

 • VVD Kandidatenlijst voor Provinciale Staten vastgesteld

  13 november − Met Odile de Man (Zeist), Vincent Jansen (Amersfoort) en Juliette van Gilse (Utrecht) kent de top van de kandidatenlijst van de VVD voor de Provinciale Statenverkiezingen Utrecht een drietal nieuwe gezichten. De Man staat als eerste vrouw achter lijsttrekker André van Schie op de tweede plaats. De top zes wordt verder gevormd door de huidige Statenleden Baerte de Brey en Arthur Kocken. De kandidatenlijst werd eerder voorgesteld aan de leden door het regiobestuur. Belangrijke opdracht daarbij was dat er een goede regionale spreiding in de lijst moest zijn, net als kennis van belangrijke toekomstige onderwerpen, een goede afspiegeling qua leeftijd en gender en ervaring. Maandagavond werd de definitieve lijst vastgesteld tijdens een ledenvergadering. Netwerk VVD De Bilt is op de lijst vertegenwoordigd door vier kandidaten: Romana Engeman, Camiel Beijer, Jolanda van Hulst en Kees Lelivelt. Lees verder

 • 10 punten voor senioren

  12 november − Senioren – iedereen van 55 jaar of ouder – vormen een belangrijk groep in de samenleving. Hun aantal neemt snel toe. Jongere senioren doen nog volop mee. Oudere senioren – vanaf 70 jaar – vragen vaker specifieke aandacht, maar geen betutteling. De VVD is er voor alle senioren! Het seniorennetwerk provincie Utrecht geeft de volgende algemene aandachtspunten mee: Lees verder

 • VVD De Bilt over de begroting 2019: weloverwogen en degelijk

  02 november − Gemeente De Bilt investeert in 2019 in woningbouw, bereikbaarheid en duurzaamheid. De VVD De Bilt ziet het komende jaar als een uitdaging en als een jaar om grip op de financiën te krijgen. Lees verder

 • VVD Festival 24 november

  19 oktober − Muziek. Bier. Bitterballen. Stand-up politics met Klaas Dijkhoff. Documentaires. Debat. Mark Rutte. Lekker eten. Het vragenuurtje in een nagebouwde Tweede Kamer. Workshops. De campagne! Stuk voor stuk ingrediënten voor hét festival van het najaar: het VVD-festival in Den Bosch op zaterdag 24 november. Ben jij erbij? Lees verder

 • Verduurzamen van gemeente De Bilt moet starten!

  11 oktober − De succesvolle internationale Climate Planet is in Utrecht! Van 6 oktober tot 3 november staat deze wereldbol met de hoogte van een gebouw van zes etages op het Jaarbeursplein in Utrecht. Een 360 graden film neemt je mee op een ruimtereis van de Big Bang tot in de verre toekomst en biedt inspiratie voor een duurzame toekomst. Gisteren was er een presentatie voor raadsleden en wethouders uit de provincie Utrecht. Met als gast Ed Nijpels die met veel verve het Klimaatakkoord toelichtte. Lees verder

 • Update trainingsaanbod VVD

  03 oktober − De Haya van Somerenstichting is hét opleidingsinstituut van de VVD. Er zijn trainingen voor beginnende en ervaren deelnemers, van geïnteresseerde leden tot bestuurders en politici. Zowel de ontwikkeling van het trainingsmateriaal als het geven van de trainingen gebeurt door vrijwilligers met een grote dosis praktische ervaring. Tel daar de meerwaarde van het netwerken tijdens en na de trainingen bij op en de toegevoegde waarde is wel duidelijk: Haya training door en voor VVD’ers! Het trainingsaanbod voor de komende periode staat online. Lees verder

 • Debat over Mobiliteit, Wonen, Veiligheid en Energie in gemeente De Bilt en Provincie Utrecht

  04 september − Op maandag 17 september zijn inwoners en ondernemers, jong en oud, van harte welkom voor een open debat over wensen uit gemeente De Bilt voor samenwerking met de regio en provincie Utrecht. Een initiatief van lokaal netwerk VVD De Bilt en VVD Provincie Utrecht in voorbereiding op de Provinciale Staten verkiezingen in 2019. De onderwerpen zijn: Mobiliteit, Wonen, Veiligheid en Energietransitie. Het debat is maandag 17 september in het HF Witte Centrum. Inloop vanaf 19.30 uur, start 20 uur. Lees verder

 • Open Monumentendag De Bilt-In Europa

  23 augustus − Zaterdag 8 september opent burgemeester Sjoerd Potters om 10.00 uur Open Monumentendag De Bilt. U bent van harte welkom om deze opening bij te wonen in de NH Kerk in Westbroek. Er is een prachtig programma samengesteld rondom het thema IN EUROPA , waarbij monumenten, landgoederen, forten en bunkers de deuren openen, spannende verhalen verteld worden en naar muziek kan worden geluisterd. In het programma staat wat er waar te doen is. Er is genoeg te beleven voor jong en oud. Kom en geniet van het cultureel erfgoed dat gemeente De Bilt te bieden heeft! Lees verder

 • Start Online Museum De Bilt

  22 augustus − Op donderdag 30 augustus 2018 vindt de officiële opening van het Online Museum De Bilt plaats op het gemeentehuis van De Bilt, van 16.00 uur tot 17.30 uur, in de Mathildezaal van het gemeentehuis, in aanwezigheid van burgemeester mr. Sjoerd Potters en wethouder drs. Dolf Smolenaers. Tijdens deze bijeenkomst zal de site officieel in gebruik genomen worden en zullen de mogelijkheden toegelicht worden voor wie in cultuur en geschiedenis van de gemeente De Bilt geïnteresseerd is, voor jong en oud, voor scholen, verenigingen, particulieren en bedrijfsleven. Lees verder

 • VVD Europadag

  15 augustus − De toekomst van Europa is actueler dan ooit, zeker met de Europese verkiezingen in aantocht. Daarom organiseert de VVD op zaterdag 8 september de Europadag. Je bent van harte uitgenodigd om met onder andere Mark Rutte, Hans van Baalen, Jan Huitema en Caroline Nagtegaal van gedachten te wisselen over de toekomst van Europa en de uitdagingen waar wij voor staan. Lees verder