• Verduurzamen van gemeente De Bilt moet starten!

  De succesvolle internationale Climate Planet is in Utrecht! Van 6 oktober tot 3 november staat deze wereldbol met de hoogte van een gebouw van zes etages op het Jaarbeursplein in Utrecht. Een 360 graden film neemt je mee op een ruimtereis van de Big Bang tot in de verre toekomst en biedt inspiratie voor een duurzame toekomst. Gisteren was er een presentatie voor raadsleden en wethouders uit de provincie Utrecht. Met als gast Ed Nijpels die met veel verve het Klimaatakkoord toelichtte. Lees verder

 • Update trainingsaanbod VVD

  03 oktober − De Haya van Somerenstichting is hét opleidingsinstituut van de VVD. Er zijn trainingen voor beginnende en ervaren deelnemers, van geïnteresseerde leden tot bestuurders en politici. Zowel de ontwikkeling van het trainingsmateriaal als het geven van de trainingen gebeurt door vrijwilligers met een grote dosis praktische ervaring. Tel daar de meerwaarde van het netwerken tijdens en na de trainingen bij op en de toegevoegde waarde is wel duidelijk: Haya training door en voor VVD’ers! Het trainingsaanbod voor de komende periode staat online. Lees verder

 • Debat over Mobiliteit, Wonen, Veiligheid en Energie in gemeente De Bilt en Provincie Utrecht

  04 september − Op maandag 17 september zijn inwoners en ondernemers, jong en oud, van harte welkom voor een open debat over wensen uit gemeente De Bilt voor samenwerking met de regio en provincie Utrecht. Een initiatief van lokaal netwerk VVD De Bilt en VVD Provincie Utrecht in voorbereiding op de Provinciale Staten verkiezingen in 2019. De onderwerpen zijn: Mobiliteit, Wonen, Veiligheid en Energietransitie. Het debat is maandag 17 september in het HF Witte Centrum. Inloop vanaf 19.30 uur, start 20 uur. Lees verder

 • Open Monumentendag De Bilt-In Europa

  23 augustus − Zaterdag 8 september opent burgemeester Sjoerd Potters om 10.00 uur Open Monumentendag De Bilt. U bent van harte welkom om deze opening bij te wonen in de NH Kerk in Westbroek. Er is een prachtig programma samengesteld rondom het thema IN EUROPA , waarbij monumenten, landgoederen, forten en bunkers de deuren openen, spannende verhalen verteld worden en naar muziek kan worden geluisterd. In het programma staat wat er waar te doen is. Er is genoeg te beleven voor jong en oud. Kom en geniet van het cultureel erfgoed dat gemeente De Bilt te bieden heeft! Lees verder

 • Start Online Museum De Bilt

  22 augustus − Op donderdag 30 augustus 2018 vindt de officiële opening van het Online Museum De Bilt plaats op het gemeentehuis van De Bilt, van 16.00 uur tot 17.30 uur, in de Mathildezaal van het gemeentehuis, in aanwezigheid van burgemeester mr. Sjoerd Potters en wethouder drs. Dolf Smolenaers. Tijdens deze bijeenkomst zal de site officieel in gebruik genomen worden en zullen de mogelijkheden toegelicht worden voor wie in cultuur en geschiedenis van de gemeente De Bilt geïnteresseerd is, voor jong en oud, voor scholen, verenigingen, particulieren en bedrijfsleven. Lees verder

 • VVD Europadag

  15 augustus − De toekomst van Europa is actueler dan ooit, zeker met de Europese verkiezingen in aantocht. Daarom organiseert de VVD op zaterdag 8 september de Europadag. Je bent van harte uitgenodigd om met onder andere Mark Rutte, Hans van Baalen, Jan Huitema en Caroline Nagtegaal van gedachten te wisselen over de toekomst van Europa en de uitdagingen waar wij voor staan. Lees verder

 • Kader- en Voorjaarsnota 2018 Provincie Utrecht - Plannen uitvoeren en voorbereiden op de toekomst

  17 juli − Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 09 juli 2018 kwamen de Kadernota 2019-2022 en de Voorjaarsnota 2018 aan de orde. Hieronder vindt u de inbreng van Arthur Kocken, voorzitter VVD Statenfractie Utrecht: "Economisch gaat het goed in Nederland. De VVD is tevreden dat ook inwoners dat merken en in 2019 de motorrijtuigenbelasting niet wordt verhoogd, zelfs niet met de inflatie. Daarnaast is er geld voor gezondere lucht door 'zero emissie' bussen, beheer van onze landschappen en aanpak van ondermijnende criminaliteit. Voor jarenlange fileknelpunten komen we een stap dichter bij de oplossing. We gaan helpen meer woningen te bouwen. De VVD heeft al verschillende malen gevraagd of de beschikbare locaties voldoende zijn. We gaan voor de komende jaren geschikte locaties zoeken. Daarbij moeten onze mooie landschappen gespaard blijven, onze huizen net als onze banen bereikbaar zijn en voorzien zijn van -duurzame- warmte en licht. Want we zijn als Europese topregio populair om te (blijven) wonen, maar dat vraagt wel om slimme oplossingen. " Lees verder

 • Arie-Jan Ditewig ontvangt VVD onderscheiding mr D.U. Stikkerplaquette

  08 juli − Zaterdag 7 juli was er een drukbezochte zomerborrel van VVD De Bilt bij Eetcafé Van Miltenburg. Een mooi moment om terug te blikken op een geslaagd coalitieakkoord ‘samen bouwen aan een topklimaat’. En, om iemand in het bijzonder in het zonnetje te zetten, onze oud wethouder Arie-Jan Ditewig. Arie-Jan Ditewig is onderscheiden met de mr D.U. Stikkerplaquette wegens zijn bijzondere verdiensten en inzet voor de VVD. De onderscheiding is uitgereikt door Lennart Salemink van het hoofdbestuur van de VVD. Aanwezig waren ook burgemeester Sjoerd Potters, gedeputeerde Dennis Straat en Commissaris van de koning Willibrord van Beek, oud burgemeester Tchernoff, de nieuwe fractievoorzitter Leontine Kok, de nieuwe wethouder André Landwehr, en veel belangstellenden van binnen en buiten de VVD. Lees verder

 • Grote kansen in de regio voor OV-knooppunt Bilthoven

  03 juli − Maandag 2 juli ontving het college van B en W de heer Dennis Straat, gedeputeerde van Provincie Utrecht voor onder andere mobiliteit en het Utrecht Science Park. Hij bracht een werkbezoek aan Bilthoven om zich te oriënteren op de functie van het openbaar vervoer voor de ontwikkeling van de beide locaties van het Utrechts Science Park in Bilthoven en Utrecht en de kansen en ambities die de gemeente ziet. Lees verder

 • College is geïnstalleerd!

  29 juni − Donderdagavond 28 juni is het nieuwe college van de gemeente De Bilt geïnstalleerd in de raadsvergadering. Wij feliciteren wethouders Landwehr, Brommersma, Smolenaers en Bakker-Smit met hun beëdiging. Vrijdagochtend is het voltallige college om 09.00 gelijk in overleg gegaan om onder andere de portefeuilleverdeling vast te stellen. Lees verder

 • Wisseling fractievoorzitter

  29 juni − Fred van Lemmen heeft het fractievoorzitterschap van VVD De Bilt overgedragen aan Leontine Kok. Na een succesvolle campagne voor de VVD, waarbij de VVD de grootste partij is geworden in De Bilt met vijf zetels, is van Lemmen als informateur aan het werk gegaan om een advies uit te brengen voor een mogelijke coalitie. Het eerste formatieproces is door twee partijen beëindigd waarop Van Lemmen het voorstel heeft gedaan om informateur/formateur Eric Balemans een nieuwe informatieronde te laten starten. Dit heeft geresulteerd in een afgerond coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een topklimaat’ dat op 22 juni 2018 is ondertekend. Lees verder

 • Nieuwe coalitie gevormd!

  22 juni − Jan Gerrit van Wijhe van RoadTV maakte dit videoverslag over het nieuwe coalitieakkoord. Lees verder

 • Coalitie De Bilt gaat bouwen aan topklimaat

  22 juni − Op vrijdag 22 juni hebben VVD, GroenLinks, D66 en CDA het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een topklimaat’ voor de gemeente De Bilt ondertekend. De partijen gaan de uitdaging aan om te werken aan een gemeente waarin het goed wonen, werken en verblijven is. De coalitiepartijen hebben ook de namen bekendgemaakt van de kandidaat-wethouders. Dit zijn André Landwehr (VVD), Anne Brommersma (GroenLinks), Dolf Smolenaers (D66) en Madeleine Bakker-Smit (CDA). Lees verder

 • VVD De Bilt: Nieuwe wethouder André Landwehr brengt energie en ervaring

  22 juni − Op 28 juni 2018 wordt de nieuwe wethouder van VVD De Bilt, André Landwehr, geïnstalleerd door de gemeenteraad. André heeft ruim 8 jaar ervaring als wethouder. Ook heeft hij een groot netwerk in de regio Utrecht en daar buiten. Zijn kennis en ervaring van onder andere ruimtelijke ordening, verkeer, mobiliteit, monumentenzorg, recreatie en toerisme zet hij graag in voor onze gemeente. Lees verder

 • De coalitie is rond!

  15 juni − Ruim 3 maanden na de raadsverkiezingen is het dan ook in De Bilt zo ver: er is een coalitieakkoord van 4 partijen (VVD, GroenLinks, D66 en CDA). Vandaag (15 juni) bereikten de partijen hierover overeenstemming. De bedoeling is dat het nieuwe college wordt geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering van 28 juni a.s. Lees verder

 • Provincie Utrecht staat voor grote uitdagingen

  13 juni − De VVD heeft de afgelopen jaren gehamerd op de noodzaak om extra woningen te bouwen, heeft Gedeputeerde Staten gevraagd of de geplande locaties daarvoor genoeg zijn en wat na de crisis gedaan kon worden om de woningbouw te versnellen. GS geeft ondertussen aan dat er waarschijnlijk meer locaties nodig zijn dan de geplande! De keuze waar die locaties moeten komen, is ook afhankelijk van de bereikbaarheid en energietransitie. Want je kunt wel gaan bouwen maar het is niet wenselijk als de bewoners vervolgens in de file staan of het huis niet warm/ verlicht krijgen. Lees verder

 • Liberale Vrouwen: Speeddaten Provinciale Staten en Waterschappen

  04 juni − De gemeenteraadsverkiezingen zijn al enige tijd achter de rug maar de volgende verkiezingen dienen zich alweer aan: die voor de Provinciale Staten en waterschappen. Ook voor deze verkiezingen geldt: de VVD kan wel wat 'vrouw' gebruiken! De stuurgroep van het Liberaal Vrouwen Netwerk nodigt daarom graag uit voor een speeddatebijeenkomst en wel op 16 juni 2018, van 13.00 - 16.00 uur in het NBC Congres Centrum aan de Blokhoeve 1, te Nieuwegein, (met een lunch tussen 13.00 en 14.00 uur). Tijdens deze speeddatebijeenkomst zullen Statenleden en leden van waterschappen met jullie hun ervaringen en zeker ook hun enthousiasme voor het werk dat zij doen, delen. Lees verder

 • VVD, GroenLinks, D66, Beter De Bilt en CDA zetten nieuwe stap naar coalitie voor gemeente De Bilt

  15 mei − VVD, GroenLinks, D66, Beter De Bilt en CDA hebben op 14 mei 2018 een verkennend gesprek gehad over een mogelijke coalitie met elkaar. Daarin zijn over en weer zaken met elkaar besproken over een gemeenschappelijke basis voor verdere gesprekken. Onder leiding van een formateur zal het formatieproces nu worden opgestart. Eric Balemans, oud-wethouder in gemeente Stichtse Vecht en eerder informateur, is gevraagd deze rol op zich te nemen. Lees verder

 • Nieuwe informateur voor gemeente De Bilt: Eric Balemans

  01 mei − Er is een nieuwe informateur gevonden. Eric Balemans zal de informatie voor een nieuwe coalitie voor gemeente De Bilt op zich nemen. Hij heeft ruime politieke en bestuurlijke ervaring. De heer Balemans heeft gesproken met VVD fractievoorzitter Fred van Lemmen en burgemeester Sjoerd Potters. Lees verder

 • Formatie De Bilt mislukt

  29 april − CDA en GroenLinks trekken ‘de stekker’ uit formatiebesprekingen VVD, GroenLinks, CDA en PvdA. Na één week formeren is duidelijk geworden dat de beoogde coalitie van VVD, GroenLinks, CDA en PvdA geen vertrouwen krijgt van CDA en GroenLinks. Volgens het CDA en GroenLinks is het vertrouwen in deze coalitie verdwenen. VVD en PvdA zijn verbaasd over deze gang van zaken, aangezien eerder deze week alle partijen in de eerste werksessie nog het vertrouwen uitspraken in deze coalitie. Dit ondanks de smalle basis van 14 van de 27 zetels. Lees verder