• Verkeersmaatregelen Jan Steenlaan

  12 December − De herinrichting van de Jan Steenlaan in Bilthoven is al ruim 15 jaar onderwerp van discussie. Na de ontvangst van de notitie van de Werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan kondigde het College van Burgemeester en Wethouders besluitvorming aan over het vervolgtraject. De voortgangsrapportage hierover is nu geagendeerd in de vergadering van de Raadscommissie Openbare Ruimte van donderdag 13 december. Lees verder

 • VVD Kandidatenlijst voor Provinciale Staten vastgesteld

  13 November − Met Odile de Man (Zeist), Vincent Jansen (Amersfoort) en Juliette van Gilse (Utrecht) kent de top van de kandidatenlijst van de VVD voor de Provinciale Statenverkiezingen Utrecht een drietal nieuwe gezichten. De Man staat als eerste vrouw achter lijsttrekker André van Schie op de tweede plaats. De top zes wordt verder gevormd door de huidige Statenleden Baerte de Brey en Arthur Kocken. De kandidatenlijst werd eerder voorgesteld aan de leden door het regiobestuur. Belangrijke opdracht daarbij was dat er een goede regionale spreiding in de lijst moest zijn, net als kennis van belangrijke toekomstige onderwerpen, een goede afspiegeling qua leeftijd en gender en ervaring. Maandagavond werd de definitieve lijst vastgesteld tijdens een ledenvergadering. Netwerk VVD De Bilt is op de lijst vertegenwoordigd door vier kandidaten: Romana Engeman, Camiel Beijer, Jolanda van Hulst en Kees Lelivelt. Lees verder

 • 10 punten voor senioren

  12 November − Senioren – iedereen van 55 jaar of ouder – vormen een belangrijk groep in de samenleving. Hun aantal neemt snel toe. Jongere senioren doen nog volop mee. Oudere senioren – vanaf 70 jaar – vragen vaker specifieke aandacht, maar geen betutteling. De VVD is er voor alle senioren! Het seniorennetwerk provincie Utrecht geeft de volgende algemene aandachtspunten mee: Lees verder

 • VVD De Bilt over de begroting 2019: weloverwogen en degelijk

  02 November − Gemeente De Bilt investeert in 2019 in woningbouw, bereikbaarheid en duurzaamheid. De VVD De Bilt ziet het komende jaar als een uitdaging en als een jaar om grip op de financiën te krijgen. Lees verder

 • VVD Festival 24 november

  19 October − Muziek. Bier. Bitterballen. Stand-up politics met Klaas Dijkhoff. Documentaires. Debat. Mark Rutte. Lekker eten. Het vragenuurtje in een nagebouwde Tweede Kamer. Workshops. De campagne! Stuk voor stuk ingrediënten voor hét festival van het najaar: het VVD-festival in Den Bosch op zaterdag 24 november. Ben jij erbij? Lees verder

 • Verduurzamen van gemeente De Bilt moet starten!

  11 October − De succesvolle internationale Climate Planet is in Utrecht! Van 6 oktober tot 3 november staat deze wereldbol met de hoogte van een gebouw van zes etages op het Jaarbeursplein in Utrecht. Een 360 graden film neemt je mee op een ruimtereis van de Big Bang tot in de verre toekomst en biedt inspiratie voor een duurzame toekomst. Gisteren was er een presentatie voor raadsleden en wethouders uit de provincie Utrecht. Met als gast Ed Nijpels die met veel verve het Klimaatakkoord toelichtte. Lees verder

 • Update trainingsaanbod VVD

  03 October − De Haya van Somerenstichting is hét opleidingsinstituut van de VVD. Er zijn trainingen voor beginnende en ervaren deelnemers, van geïnteresseerde leden tot bestuurders en politici. Zowel de ontwikkeling van het trainingsmateriaal als het geven van de trainingen gebeurt door vrijwilligers met een grote dosis praktische ervaring. Tel daar de meerwaarde van het netwerken tijdens en na de trainingen bij op en de toegevoegde waarde is wel duidelijk: Haya training door en voor VVD’ers! Het trainingsaanbod voor de komende periode staat online. Lees verder

 • Debat over Mobiliteit, Wonen, Veiligheid en Energie in gemeente De Bilt en Provincie Utrecht

  04 September − Op maandag 17 september zijn inwoners en ondernemers, jong en oud, van harte welkom voor een open debat over wensen uit gemeente De Bilt voor samenwerking met de regio en provincie Utrecht. Een initiatief van lokaal netwerk VVD De Bilt en VVD Provincie Utrecht in voorbereiding op de Provinciale Staten verkiezingen in 2019. De onderwerpen zijn: Mobiliteit, Wonen, Veiligheid en Energietransitie. Het debat is maandag 17 september in het HF Witte Centrum. Inloop vanaf 19.30 uur, start 20 uur. Lees verder

 • Open Monumentendag De Bilt-In Europa

  23 August − Zaterdag 8 september opent burgemeester Sjoerd Potters om 10.00 uur Open Monumentendag De Bilt. U bent van harte welkom om deze opening bij te wonen in de NH Kerk in Westbroek. Er is een prachtig programma samengesteld rondom het thema IN EUROPA , waarbij monumenten, landgoederen, forten en bunkers de deuren openen, spannende verhalen verteld worden en naar muziek kan worden geluisterd. In het programma staat wat er waar te doen is. Er is genoeg te beleven voor jong en oud. Kom en geniet van het cultureel erfgoed dat gemeente De Bilt te bieden heeft! Lees verder

 • Start Online Museum De Bilt

  22 August − Op donderdag 30 augustus 2018 vindt de officiële opening van het Online Museum De Bilt plaats op het gemeentehuis van De Bilt, van 16.00 uur tot 17.30 uur, in de Mathildezaal van het gemeentehuis, in aanwezigheid van burgemeester mr. Sjoerd Potters en wethouder drs. Dolf Smolenaers. Tijdens deze bijeenkomst zal de site officieel in gebruik genomen worden en zullen de mogelijkheden toegelicht worden voor wie in cultuur en geschiedenis van de gemeente De Bilt geïnteresseerd is, voor jong en oud, voor scholen, verenigingen, particulieren en bedrijfsleven. Lees verder

 • VVD Europadag

  15 August − De toekomst van Europa is actueler dan ooit, zeker met de Europese verkiezingen in aantocht. Daarom organiseert de VVD op zaterdag 8 september de Europadag. Je bent van harte uitgenodigd om met onder andere Mark Rutte, Hans van Baalen, Jan Huitema en Caroline Nagtegaal van gedachten te wisselen over de toekomst van Europa en de uitdagingen waar wij voor staan. Lees verder

 • Kader- en Voorjaarsnota 2018 Provincie Utrecht - Plannen uitvoeren en voorbereiden op de toekomst

  17 July − Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 09 juli 2018 kwamen de Kadernota 2019-2022 en de Voorjaarsnota 2018 aan de orde. Hieronder vindt u de inbreng van Arthur Kocken, voorzitter VVD Statenfractie Utrecht: "Economisch gaat het goed in Nederland. De VVD is tevreden dat ook inwoners dat merken en in 2019 de motorrijtuigenbelasting niet wordt verhoogd, zelfs niet met de inflatie. Daarnaast is er geld voor gezondere lucht door 'zero emissie' bussen, beheer van onze landschappen en aanpak van ondermijnende criminaliteit. Voor jarenlange fileknelpunten komen we een stap dichter bij de oplossing. We gaan helpen meer woningen te bouwen. De VVD heeft al verschillende malen gevraagd of de beschikbare locaties voldoende zijn. We gaan voor de komende jaren geschikte locaties zoeken. Daarbij moeten onze mooie landschappen gespaard blijven, onze huizen net als onze banen bereikbaar zijn en voorzien zijn van -duurzame- warmte en licht. Want we zijn als Europese topregio populair om te (blijven) wonen, maar dat vraagt wel om slimme oplossingen. " Lees verder

 • Arie-Jan Ditewig ontvangt VVD onderscheiding mr D.U. Stikkerplaquette

  08 July − Zaterdag 7 juli was er een drukbezochte zomerborrel van VVD De Bilt bij Eetcafé Van Miltenburg. Een mooi moment om terug te blikken op een geslaagd coalitieakkoord ‘samen bouwen aan een topklimaat’. En, om iemand in het bijzonder in het zonnetje te zetten, onze oud wethouder Arie-Jan Ditewig. Arie-Jan Ditewig is onderscheiden met de mr D.U. Stikkerplaquette wegens zijn bijzondere verdiensten en inzet voor de VVD. De onderscheiding is uitgereikt door Lennart Salemink van het hoofdbestuur van de VVD. Aanwezig waren ook burgemeester Sjoerd Potters, gedeputeerde Dennis Straat en Commissaris van de koning Willibrord van Beek, oud burgemeester Tchernoff, de nieuwe fractievoorzitter Leontine Kok, de nieuwe wethouder André Landwehr, en veel belangstellenden van binnen en buiten de VVD. Lees verder

 • Grote kansen in de regio voor OV-knooppunt Bilthoven

  03 July − Maandag 2 juli ontving het college van B en W de heer Dennis Straat, gedeputeerde van Provincie Utrecht voor onder andere mobiliteit en het Utrecht Science Park. Hij bracht een werkbezoek aan Bilthoven om zich te oriënteren op de functie van het openbaar vervoer voor de ontwikkeling van de beide locaties van het Utrechts Science Park in Bilthoven en Utrecht en de kansen en ambities die de gemeente ziet. Lees verder

 • College is geïnstalleerd!

  29 June − Donderdagavond 28 juni is het nieuwe college van de gemeente De Bilt geïnstalleerd in de raadsvergadering. Wij feliciteren wethouders Landwehr, Brommersma, Smolenaers en Bakker-Smit met hun beëdiging. Vrijdagochtend is het voltallige college om 09.00 gelijk in overleg gegaan om onder andere de portefeuilleverdeling vast te stellen. Lees verder

 • Wisseling fractievoorzitter

  29 June − Fred van Lemmen heeft het fractievoorzitterschap van VVD De Bilt overgedragen aan Leontine Kok. Na een succesvolle campagne voor de VVD, waarbij de VVD de grootste partij is geworden in De Bilt met vijf zetels, is van Lemmen als informateur aan het werk gegaan om een advies uit te brengen voor een mogelijke coalitie. Het eerste formatieproces is door twee partijen beëindigd waarop Van Lemmen het voorstel heeft gedaan om informateur/formateur Eric Balemans een nieuwe informatieronde te laten starten. Dit heeft geresulteerd in een afgerond coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een topklimaat’ dat op 22 juni 2018 is ondertekend. Lees verder

 • Nieuwe coalitie gevormd!

  22 June − Jan Gerrit van Wijhe van RoadTV maakte dit videoverslag over het nieuwe coalitieakkoord. Lees verder

 • Coalitie De Bilt gaat bouwen aan topklimaat

  22 June − Op vrijdag 22 juni hebben VVD, GroenLinks, D66 en CDA het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een topklimaat’ voor de gemeente De Bilt ondertekend. De partijen gaan de uitdaging aan om te werken aan een gemeente waarin het goed wonen, werken en verblijven is. De coalitiepartijen hebben ook de namen bekendgemaakt van de kandidaat-wethouders. Dit zijn André Landwehr (VVD), Anne Brommersma (GroenLinks), Dolf Smolenaers (D66) en Madeleine Bakker-Smit (CDA). Lees verder

 • VVD De Bilt: Nieuwe wethouder André Landwehr brengt energie en ervaring

  22 June − Op 28 juni 2018 wordt de nieuwe wethouder van VVD De Bilt, André Landwehr, geïnstalleerd door de gemeenteraad. André heeft ruim 8 jaar ervaring als wethouder. Ook heeft hij een groot netwerk in de regio Utrecht en daar buiten. Zijn kennis en ervaring van onder andere ruimtelijke ordening, verkeer, mobiliteit, monumentenzorg, recreatie en toerisme zet hij graag in voor onze gemeente. Lees verder

 • De coalitie is rond!

  15 June − Ruim 3 maanden na de raadsverkiezingen is het dan ook in De Bilt zo ver: er is een coalitieakkoord van 4 partijen (VVD, GroenLinks, D66 en CDA). Vandaag (15 juni) bereikten de partijen hierover overeenstemming. De bedoeling is dat het nieuwe college wordt geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering van 28 juni a.s. Lees verder