• Politiek Café VVD De Bilt: Kies voor De Bilt, Kies voor Doen

  14 februari − In voorbereiding op de verkiezingen op 20 maart gaan we op 6 maart in gesprek: met Tweede Kamerlid Dennis Wiersma, over de politieke actualiteit in Den Haag, en met de vier Biltse VVD kandidaten voor Provinciale Staten Utrecht, Romana Engeman, Camiel Beijer, Jolanda van Hulst en Kees Lelivelt. Inloop vanaf 19.00 uur. Lees verder

 • Provinciale Staten Verkiezingsdebat De Bilt

  23 januari − Voorafgaand aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 20 maart 2019 is er een Provinciale Staten Verkiezingsdebat De Bilt. Hieraan doen lijsttrekkers van verschillende partijen mee. Het debat staat gepland op woensdag 6 februari 2019 tussen 20.00 en 22.00 uur. De opzet is een debat met kandidaten van alle in de Staten zittende partijen om de aandacht te trekken voor de verkiezingen voor Provinciale Staten van Utrecht, daarmee de opkomst te verhogen, en de keuzes te verduidelijken. Het debat is een samenwerking van de Biltse afdelingen van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP, SP, VVD en Bilts Belang, Beter de Bilt en de fractie Connie Brouwer. Lees verder

 • Utrecht Groeit!

  17 januari − Boodschap van VVD Provincie Utrecht. Lees verder

 • Veilig, Verantwoordelijk en Doelmatig

  17 januari − Boodschap van VVD Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Lees verder

 • Vol gas met Fred

  16 januari − Energieke VVD’er van Lemmen verduurzaamt huizen. ‘Ergens energie van krijgen!’ Dat kan op twee manieren. Door iets te doen waar je blij van wordt en door duurzame aanpassingen in je woning aan te brengen. Bij mij vallen deze aspecten samen. Met mijn bedrijf houd ik mij dagelijks bezig met het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en daar krijg ik veel energie van. Er is landelijk veel discussie over het Energieakkoord. De voorgestelde maatregelen en de daarbij horende financieringsvoorstellen kunnen best (be)dreigend overkomen. Wijken die van het gas dienen te worden afgesloten en bewoners die het zelf maar moeten oplossen. Het zou anders voelen als je zelf regie hebt over je huis en de energie die je nodig hebt. Lees verder

 • VVD De Bilt start 2019

  14 januari − De nieuwjaarsreceptie van VVD De Bilt was goedbezocht. We waren te gast bij een wijnproeverij met ondernemer Jan Giesbers van Q-Vignes Wijnimport, op de Looydijk in De Bilt. Ook aanwezig was de Biltse Josse Haarhuis van Pig Me met een assortiment worst. We startten met een korte terugblik op 2018 en de winst met Nieuwe Energie bij de verkiezingen voor de gemeenteraad. En daarna echt over naar 2019: Heel leuk was dat vijf nieuwkomers bij VVD De Bilt zich enthousiast presenteerden. Fractievoorzitter Leontine Kok en wethouder André Landwehr verzekerden dat we een goede koers hebben om te bouwen aan een topklimaat voor gemeente De Bilt. Lees verder

 • VVD de Bilt wil meer grip op kosten sociaal domein

  12 januari − Op 8 januari 2019 heeft de raad besloten in te stemmen met maatregelen om meer grip te krijgen op de miljoenen die de gemeente uitgeeft in het sociale domein. Deze maatregelen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Taskforce Sociaal Domein waarin VVD De Bilt vertegenwoordigd is. De fractie van de VVD is van mening dat meer grip én toezicht essentieel is, overigens zónder dat onze inwoners minder goede zorg krijgen. Lees verder

 • In De Bilt mag je zijn wie je bent

  11 januari − Mooie tekst van onze burgemeester Sjoerd Potters in het AD: “We hebben in Nederland vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Je mag bovendien zijn wie je bent. Onder de Biltse fractievoorzitters was er grote behoefte om de regenboogvlag te hijsen. Nog niet eens zozeer voor mezelf, maar voor al die jonge mensen. In De Bilt mag je zijn wie je bent.” Lees verder

 • Nieuwjaarsbijeenkomst VVD De Bilt bij ondernemer Q-Vignes

  07 januari − Graag heffen we met u het glas om 2019 met ‘Nieuwe Energie’ te starten! Zondag 13 januari van 15.00 - 17.00 uur. Om dit jaar feestelijk te starten, laat ondernemer Jan Giesbers van Q-Vignes Wijnimport ons genieten van een bijzondere wijnproeverij. Daarnaast kunt u het volgende verwachten: de vier kandidaten van VVD De Bilt voor de Provinciale Staten, de lijsttrekker voor waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, en een korte vooruitblik op de activiteiten in het komende jaar, waaronder een nieuwe samenwerking tussen politieke partijen in gemeente De Bilt. Lees verder

 • Groen licht voor de woningbouwambitie in Gemeente De Bilt!

  21 december − Op 20 december heeft de gemeenteraad in De Bilt de door de portefeuillehouder uitstekend verwoorde woningbouwambitie voor de komende jaren goedgekeurd. Hierbij zijn nu de kaders voorgesteld, waarbij de VVD met name heeft ingestoken op leefbaarheid en het behouden van de vitaliteit. De ambitie gaat -zoals vastgelegd in het Coalitieakkoord- uit van 845 nieuwe woningen tot 2026 en 450 sociale huurwoningen tot 2030. Om deze ambitie te behalen wordt er uitgegaan van de zogenaamde rode contouren waarbinnen gebouwd mag worden, echter wanneer deze te knellend zijn dan kan -na overleg met de provincie- een uitruil plaatsvinden. Lees verder

 • Participatie en democratie in gemeente De Bilt

  20 december − De onrust onder verschillende belangenbehartigers is begrijpelijk. Met de komst van het nieuwe college van B&W is de koers in participatie niet zozeer verlegd, als wel verder afgebakend, met als doel tot daadwerkelijke maatregelen te komen in plaats van alleen maar te praten. Daarbij alle input van betrokkenen meenemend! Lees verder

 • Inschrijven Nieuwsbrief VVD De Bilt

  17 december − VVD De Bilt informeert leden en relaties ook per nieuwsbrief. Abonneren is gratis en kan hieronder. Lees verder

 • Verkeersmaatregelen Jan Steenlaan

  12 december − De herinrichting van de Jan Steenlaan in Bilthoven is al ruim 15 jaar onderwerp van discussie. Na de ontvangst van de notitie van de Werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan kondigde het College van Burgemeester en Wethouders besluitvorming aan over het vervolgtraject. De voortgangsrapportage hierover is nu geagendeerd in de vergadering van de Raadscommissie Openbare Ruimte van donderdag 13 december. Lees verder

 • VVD Kandidatenlijst voor Provinciale Staten vastgesteld

  13 november − Met Odile de Man (Zeist), Vincent Jansen (Amersfoort) en Juliette van Gilse (Utrecht) kent de top van de kandidatenlijst van de VVD voor de Provinciale Statenverkiezingen Utrecht een drietal nieuwe gezichten. De Man staat als eerste vrouw achter lijsttrekker André van Schie op de tweede plaats. De top zes wordt verder gevormd door de huidige Statenleden Baerte de Brey en Arthur Kocken. De kandidatenlijst werd eerder voorgesteld aan de leden door het regiobestuur. Belangrijke opdracht daarbij was dat er een goede regionale spreiding in de lijst moest zijn, net als kennis van belangrijke toekomstige onderwerpen, een goede afspiegeling qua leeftijd en gender en ervaring. Maandagavond werd de definitieve lijst vastgesteld tijdens een ledenvergadering. Netwerk VVD De Bilt is op de lijst vertegenwoordigd door vier kandidaten: Romana Engeman, Camiel Beijer, Jolanda van Hulst en Kees Lelivelt. Lees verder

 • 10 punten voor senioren

  12 november − Senioren – iedereen van 55 jaar of ouder – vormen een belangrijk groep in de samenleving. Hun aantal neemt snel toe. Jongere senioren doen nog volop mee. Oudere senioren – vanaf 70 jaar – vragen vaker specifieke aandacht, maar geen betutteling. De VVD is er voor alle senioren! Het seniorennetwerk provincie Utrecht geeft de volgende algemene aandachtspunten mee: Lees verder

 • VVD De Bilt over de begroting 2019: weloverwogen en degelijk

  02 november − Gemeente De Bilt investeert in 2019 in woningbouw, bereikbaarheid en duurzaamheid. De VVD De Bilt ziet het komende jaar als een uitdaging en als een jaar om grip op de financiën te krijgen. Lees verder

 • VVD Festival 24 november

  19 oktober − Muziek. Bier. Bitterballen. Stand-up politics met Klaas Dijkhoff. Documentaires. Debat. Mark Rutte. Lekker eten. Het vragenuurtje in een nagebouwde Tweede Kamer. Workshops. De campagne! Stuk voor stuk ingrediënten voor hét festival van het najaar: het VVD-festival in Den Bosch op zaterdag 24 november. Ben jij erbij? Lees verder

 • Verduurzamen van gemeente De Bilt moet starten!

  11 oktober − De succesvolle internationale Climate Planet is in Utrecht! Van 6 oktober tot 3 november staat deze wereldbol met de hoogte van een gebouw van zes etages op het Jaarbeursplein in Utrecht. Een 360 graden film neemt je mee op een ruimtereis van de Big Bang tot in de verre toekomst en biedt inspiratie voor een duurzame toekomst. Gisteren was er een presentatie voor raadsleden en wethouders uit de provincie Utrecht. Met als gast Ed Nijpels die met veel verve het Klimaatakkoord toelichtte. Lees verder

 • Update trainingsaanbod VVD

  03 oktober − De Haya van Somerenstichting is hét opleidingsinstituut van de VVD. Er zijn trainingen voor beginnende en ervaren deelnemers, van geïnteresseerde leden tot bestuurders en politici. Zowel de ontwikkeling van het trainingsmateriaal als het geven van de trainingen gebeurt door vrijwilligers met een grote dosis praktische ervaring. Tel daar de meerwaarde van het netwerken tijdens en na de trainingen bij op en de toegevoegde waarde is wel duidelijk: Haya training door en voor VVD’ers! Het trainingsaanbod voor de komende periode staat online. Lees verder

 • Debat over Mobiliteit, Wonen, Veiligheid en Energie in gemeente De Bilt en Provincie Utrecht

  04 september − Op maandag 17 september zijn inwoners en ondernemers, jong en oud, van harte welkom voor een open debat over wensen uit gemeente De Bilt voor samenwerking met de regio en provincie Utrecht. Een initiatief van lokaal netwerk VVD De Bilt en VVD Provincie Utrecht in voorbereiding op de Provinciale Staten verkiezingen in 2019. De onderwerpen zijn: Mobiliteit, Wonen, Veiligheid en Energietransitie. Het debat is maandag 17 september in het HF Witte Centrum. Inloop vanaf 19.30 uur, start 20 uur. Lees verder