Hester Klein Lankhorst - Kandidaat Tweede Kamerlid #36

Een Visie van Duurzaamheid en Innovatie voor Nederland


In de dynamische wereld van vandaag staat Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen en VVD-kandidaat voor De Bilt, als een symbool van progressieve verandering en pragmatische oplossingen. Met haar woonplaats in Bilthoven, Utrecht, en een indrukwekkende carrière, is Hester klaar om haar expertise naar de Tweede Kamer te brengen.


Na het behalen van haar rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht, begon Hester haar professionele reis in de advocatuur. Haar pad leidde haar naar rollen als beleidsmedewerker bij het ministerie van VROM en later bij Infrastructuur en Milieu, waar ze zich richtte op duurzaamheid en afvalbeheer. Haar leiderschap kwam tot uiting toen ze directeur werd van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), en later als ondernemer bij de Rebel Group, waar ze organisaties adviseerde over circulaire economie.


Hester gelooft in de gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en ngo's in de transitie naar een duurzame toekomst. Ze ziet bedrijven niet als hindernissen, maar als essentiële spelers in het stimuleren van positieve verandering, vooral in het licht van de huidige milieu-uitdagingen.


Haar leiderschapsstijl is er een van openheid en diversiteit. Ze benadrukt het belang van eerlijkheid, visie en actie in het leiderschap. Hester pleit voor transparantie in besluitvorming en het omarmen van diversiteit in organisatorische structuren om een rijkdom aan ideeën en perspectieven te waarborgen.


Bij het Afvalfonds Verpakkingen heeft Hester hard gewerkt om de recyclingdoelen van Nederland te overtreffen. Ze benadrukt de noodzaak van investeringen in technologieën en projecten die de circulaire economie bevorderen. Haar doel is om recyclingprocessen te vereenvoudigen en de positie van Nederland als een leider in recyclingtechnologieën te versterken.


Hesters ambitie om de brug te slaan tussen politiek en samenleving wordt weerspiegeld in haar benadering van lokale en nationale uitdagingen. Ze streeft ernaar om bedrijven meer ruimte te bieden voor innovatie en bloei, en de inwoners van Nederland te stimuleren actief bij te dragen aan de economische toekomst.


Hester ziet een Nederland voor zich dat trots is op zijn ondernemers en burgers, waar regelzucht plaatsmaakt voor creativiteit. Haar visie is die van een welvarend Nederland, dat de vruchten plukt van duurzame ontwikkeling en circulaire economie.


Met haar uitgebreide achtergrond, diepe inzicht in milieukwesties, en toewijding aan sociale en economische vooruitgang, is Hester Klein Lankhorst een uitmuntende kandidaat voor de Tweede Kamer. Haar ambitie om Nederland op een progressief en duurzaam pad te leiden, belooft een nieuwe golf van innovatie en groei voor het land.

Kies op 22 november dus nummer 36: Hester Klein Lankhorst.