VVD De Bilt ziet geen belemmeringen met betrekking tot het bestemmingsplan Verwelius voor Utrechtseweg 341

Na de beslissing van de Raad van State, die de eerdere afwijzing van het bestemmingsplan voor de Utrechtseweg 341 vernietigde, heeft de provincie Utrecht een uitspraak gedaan in de ontwikkeling van het Verwelius-project. Een recent uitgevoerde bureaustudie “Tauw” heeft uitgewezen dat er geen belemmeringen zijn voor de goedkeuring van het bestemmingsplan, wat de weg vrijmaakt voor woningbouw op deze locatie.


Deze uitspraak volgt op vragen van de VVD-fractie in de Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten (GS) over de steun voor woningbouw op de betreffende locatie. Uit de reactie blijkt dat GS nog steeds achter de locatie als woningbouwlocatie staat, een standpunt dat consistent is met het ontbreken van een eerdere zienswijze van de provincie bij het ontwerpbestemmingsplan. De locatie, bekend als het voormalige Hessing-terrein, past binnen de regels en verordeningen van de provincie.


Tijdens de discussies werd benadrukt dat de communicatie en samenwerking tussen de overheid en marktpartijen cruciaal zijn voor het succesvol integreren van woningbouw met respect voor ecologische en duurzame bouwprincipes. Het Verwelius-project wordt gezien als een voorbeeld van hoe dergelijke samenwerking tot positieve resultaten kan leiden.


De vragen van de VVD legden de nadruk op het belang van het benoemen van woningbouw in de communicatie over het project. De reactie van GS onderstreepte dat.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente De Bilt of de provinciale woordvoerders van de VVD.

Zet cookies aan om de video te tonen.