VVD-Fractie De Bilt Zet Zich In voor Groenekan Noord: Focus op Geluidsoverlast, Internet en Veiligheid

In een recente stap om nauwer in contact te komen met de bewoners van Groenekan Noord, heeft de VVD-fractie De Bilt een bezoek gebracht aan de lokale bewonersvereniging. Het doel van dit bezoek was om direct van de bewoners te horen welke kwesties hun dagelijks leven beïnvloeden en hoe de fractie deze problemen kan adresseren. Drie voorbeelden waar we direct wat mee kunnen doen:


Aanpak van Geluidsoverlast van de A27

Een van de meest dringende kwesties die aan de orde kwam, was de aanhoudende geluidsoverlast van de A27. Bewoners gaven aan dat ondanks toezeggingen van Rijkswaterstaat voor een geluidswerend scherm, dit nog steeds niet gerealiseerd is. De VVD-fractie heeft toegezegd deze zaak met spoed op te nemen met het college en te pleiten voor een snelle oplossing.


De Noodzaak van Glasvezelinternet

De fractie werd ook geconfronteerd met zorgen over het ontbreken van glasvezelinternet in de regio. In een tijdperk waarin digitale connectiviteit cruciaal is, voelen veel bewoners zich achtergesteld. De VVD-Fractie heeft beloofd om de status van de uitrol van glasvezelinternet te onderzoeken en te pleiten voor versnelling van dit proces.


Verbetering van Verkeersveiligheid

Daarnaast werd de aandacht gevestigd op de verkeersveiligheid in het gebied. Bewoners spraken hun zorgen uit over hoge snelheden en het gebrek aan veilige oversteekplaatsen voor voetgangers. De fractie erkent de ernst van deze zorgen en heeft toegezegd om op zoek te gaan naar effectieve maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.


De VVD-fractie De Bilt is vastbesloten om deze kwesties aan te pakken en de levenskwaliteit voor de inwoners van Groenekan Noord te verbeteren. De fractie staat open voor verdere discussie en samenwerking met de gemeenschap en het college om deze problemen op te lossen.