VVD De Bilt: Voorzichtig met Windenergie op Land, Bevorder Wind op Zee

De VVD De Bilt is duidelijk over haar standpunt m.b.t. het plaatsen van windturbines in de gemeente: een voorzichtige benadering voor windenergie op land en een voorkeur voor wind op zee.


Dit standpunt volgt op de recente publicatie van het "PlanMER Windenergie" door de provincie Utrecht, waarin de bijdrage van gemeente De Bilt is opgenomen. De gemeente heeft eerder aangegeven interesse te hebben in het onderzoeken van de mogelijkheid om 20 GWh windenergie op te wekken langs de A27/A28, met een specifiek verzoek om de invloed van vliegveld Hilversum op deze plannen te beoordelen.


Hoewel onderzoeksgebied 67 in gemeente De Bilt is geïdentificeerd als een mogelijke locatie voor windenergie, heeft de VVD aanzienlijke bedenkingen geuit over de impact op de leefomgeving, ecologie, het karakter van het landschap, cultuurhistorische waarden en nabijgelegen recreatiegebieden. De partij wijst op de noodzaak om de effecten op de biodiversiteit, met name de lokale vleermuispopulaties, en het behoud van het historische landschap zorgvuldig te overwegen.


"Duurzame energie is essentieel voor onze toekomst, maar we moeten de juiste balans vinden tussen het behalen van onze energiedoelstellingen en het beschermen van ons natuurlijke en culturele erfgoed. Daarom zien we meer potentieel in wind op zee, waar de impact op onze lokale gemeenschappen en het milieu aanzienlijk kleiner is."


De VVD De Bilt bevestigt haar toewijding om actief deel te nemen aan de discussie over duurzame energie en zet zich in voor het behartigen van de belangen van haar inwoners bij toekomstige beslissingen over energieprojecten.