Steun voor het Bouwplan van Verwelius

De VVD De Bilt staat volledig achter de Utrechtseweg 341 (Plan Verwelius) als nieuwe woningbouwlocatie. Het oude plan voldoet aan alle gestelde eisen en wet- en regelgeving, zoals bevestigd door zowel het college als de provincie. Dit geeft ons het vertrouwen dat we met een gerust hart ‘ja’ kunnen zeggen tegen het oorspronkelijke plan.

 

Het bestemmingsplan biedt een uitstekende oplossing voor de woningnood, ook in gemeente, terwijl het tegelijkertijd de ecologische waarde beschermt en versterkt. Het plan is robuust en goed doordacht, met een duidelijke visie op de integratie van natuur en wonen.


Recentelijk zijn door TAUW extra maatregelen voorgesteld. Hoewel deze maatregelen goedbedoeld zijn, vinden wij, net als het college en de provincie, ze additioneel en overbodig. Het oorspronkelijke plan voorziet al in voldoende bescherming van het NNN en voldoet aan alle wettelijke eisen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze extra maatregelen niet noodzakelijk zijn om het doel van het project te bereiken.

 

Als VVD De Bilt willen wij bouwen en bijdragen aan het oplossen van de woningnood. Daarom hebben wij twee amendementen opgesteld om ons standpunt duidelijk te maken:

 

Amendement 1: Verwijdering van alle maatregelen van TAUW zodat het oude plan blijft bestaan. Dit amendement benadrukt ons vertrouwen in de oorspronkelijke plannen en de robuustheid van de reeds getroffen maatregelen.

 

Amendement 2: Indien de extra maatregelen van TAUW toch worden aangenomen, stellen wij voor dat alle additionele kosten en mogelijke schade die hieruit voortkomen voor rekening van de gemeente komen. Dit amendement zorgt ervoor dat de ontwikkelaar niet onnodig belast wordt met extra kosten, wat de haalbaarheid van het project zou kunnen bedreigen.

 

Wij zijn van mening dat met de aanvaarding van een van deze amendementen het project in zijn oorspronkelijke of enigszins aangepaste vorm kan doorgaan, zonder onnodige vertragingen of extra kosten. Onze prioriteit ligt bij het realiseren van nieuwe woningen voor onze inwoners en het versterken van de ecologische waarde van onze omgeving.

 

De VVD De Bilt blijft zich inzetten voor een duurzame en toekomstgerichte ontwikkeling van onze gemeente. We vertrouwen erop dat de gemeenteraad onze visie deelt en zullen blijven strijden voor oplossingen die de woningnood aanpakken en de leefbaarheid in De Bilt vergroten. Samen kunnen we zorgen voor een welvarende en groene toekomst voor iedereen.