VVD De Bilt Introduceert Innovatief Rekenmodel voor Spoorzone Ontwikkeling

VVD De Bilt heeft een baanbrekend rekenmodel ontwikkeld dat de financiële haalbaarheid van de verschillende ontwikkelingsvarianten voor de Spoorzone in Bilthoven analyseert. Dit model, een primeur in de lokale politiek, biedt een gedetailleerd inzicht in de economische impact van de drie voorgestelde varianten: A, B en C.


Volgens ons rekenmodel zou variant A, de 'behoudende' optie, een positief financieel resultaat van 17 miljoen euro opleveren. Deze variant beoogt de bouw van 700 tot 850 woningen en is ontworpen met het oog op harmonie met het bestaande dorpse karakter van Bilthoven.


Variant B, beschouwd als de 'vernieuwende' optie met 850 tot 1.000 woningen, projecteert een nog indrukwekkender positieve uitkomst van 47 miljoen euro. Deze variant richt zich op een grootschaliger en moderner ontwikkelingsplan.


Opmerkelijk is de door Bewonersvereniging Bilthoven Noord (BBN) en Wijkraad De Leijen voorgestelde variant C. Deze variant, ontworpen om beter aan te sluiten bij de wensen van de lokale gemeenschap, laat een positieve financiële impact van 15 miljoen euro zien. Variant C focust op het behouden van het groene, parkachtige landschap van Bilthoven Noord en biedt verkeerskundige oplossingen voor een veiligere en toegankelijkere wijk.


Met dit rekenmodel wil VVD De Bilt de transparantie en objectiviteit in het besluitvormingsproces rond de Spoorzone verhogen. Wij geloven dat dit model een cruciale rol zal spelen in het vinden van de meest voordelige en duurzame oplossing voor alle Bilthovenaren.


VVD De Bilt is toegewijd aan het bevorderen van een weloverwogen, op feiten gebaseerde aanpak voor de ontwikkeling van onze geliefde gemeente en kijkt uit naar een vruchtbare dialoog met alle belanghebbenden.