Stijgende trend VVD De Bilt zet door

De recente stijging in stemmen voor de VVD in gemeente De Bilt tot 20,4% bij de laatste verkiezingen duidt op een veelbelovende toekomst. Deze groei van 23% ten opzichte van de Provinciale Statenverkiezingen laat zien dat we op de goede weg zijn. Met onze drie zetels in de raad, in vergelijking met de 9 van het linkse blok, zetten we onze stijgende lijn voort. We zijn vastberaden om weer helemaal terug te komen.


Het is duidelijk dat vier jaar links beleid zal leiden tot 100 jaar parkeerproblemen. We geloven dat elke normale inwoner met een normale baan en een normaal huis een normale parkeernorm verdient. Autobezit is een persoonlijke keuze en moet dat ook blijven. Daarom zetten we ons in voor een rationeel beleid dat zowel rekening houdt met de huidige behoeften als de langetermijnvisie voor onze gemeente.


Een van onze belangrijkste standpunten is het thema groen en duurzaamheid. We hebben onlangs een initiatiefvoorstel om bomen beter te beschermen tegen kap door de gemeenteraad gekregen. Dit initiatief onderstreept onze toewijding aan het behoud van een groene en duurzame omgeving in De Bilt.


Onze visie op bouwen is ook fundamenteel voor onze agenda. Wij zijn van mening dat de huidige 30-20-50 eis moet worden afgeschaft om de bouw van woningen te bevorderen. Dit zal niet alleen de woningmarkt stimuleren maar ook zorgen voor meer diversiteit in het woningaanbod. Onze aanpak is gericht op rationeel en efficiënt bouwen, met respect voor zowel de natuurlijke als de sociale omgeving.


De financiële situatie van onze gemeente is een ander aandachtspunt. Recentelijk ontdekten we een financieel tekort van 10 miljoen euro, wat het huidige college probeert op te lossen met maatregelen die onze burgers direct zullen raken. Wij vinden dat dit een gevolg is van het onvermogen van het linkse college om een degelijke begroting op te stellen. Dit benadrukt de noodzaak van een verantwoordelijk en transparant financieel beleid, iets waar wij ons sterk voor maken.


De VVD De Bilt zet zich krachtig in voor de energietransitie in de gemeente, met een focus op het aardgasvrij maken van woningen en het bevorderen van duurzame energie. De partij streeft naar een ambitieniveau E, “Best in Class”, met het doel om tegen 2030 minstens 50% van De Bilt aardgasvrij te maken, wat uitgebreide haalbaarheidsstudies voor alle wijken omvat. Ze benadrukken ook het belang van lokale initiatieven en burgerbetrokkenheid, zoals het collectief verduurzamen van wijken en het oprichten van wijk-duurzaamheidsteams, wat bijdraagt aan een duurzame en betrokken gemeenschap.


Bovendien hechten we veel waarde aan het onderwijs in onze gemeente. Wij streven naar het aanpakken van het lerarentekort en het behouden van een aantrekkelijk klimaat in Nederland voor bedrijven. De rol van scholen als veilige havens voor alle leerlingen en het bevorderen van diversiteit en inclusie staan centraal in onze discussies en beleidsvorming.


Samen komen we er wel. Met een duidelijke koers gericht op rationeel bouwen, liberaal groen beleid en het voorkomen van langdurige parkeerproblemen, zijn we vastbesloten om een verschil te maken in De Bilt. Sluit je aan bij onze club en help ons om sterker terug te komen dan ooit!

Word lid!