VVD-initiatief voor bescherming bomen aangenomen

Op donderdag 28 september heeft de gemeenteraad van De Bilt het initiatiefvoorstel van de VVD aangenomen om bomen beter te beschermen tegen kap. Als gevolg van dit besluit krijgen bomen tussen 0,5 en 2 meter van een erfgrens een betere bescherming. Dit aangezien de gemeente voor deze bomen nu wel een situationele afweging kan maken bij het al dan niet verlenen van een kapvergunning.

Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State uit 2017 is een dergelijke gemeentelijke afweging momenteel niet meer mogelijk en moet de kapvergunning worden verleend. Om toch deze afweging te kunnen blijven maken hebben sindsdien verschillende gemeenten de relevante grensafstand aangepast van 2 meter naar 0.5 meter via een Algemene Plaatselijke Verordening. In De Bilt was dit nog niet gebeurd. Als gevolg hiervan is deze zomer nog een beeldbepalende eik nabij het station verloren gegaan.

Achtergrond van het voorstel, inclusief foto’s van deze eik, zijn te vinden onder punt 9 via deze link:

https://debilt.raadsinformatie.nl/vergadering/1020913/Gemeenteraad%20%2028-09-2023

 

Met dit initiatiefvoorstel geeft VVD De Bilt concrete invulling aan haar groene ambities. De VVD wil meer groen in alle wijken. Dit begint met het beter beschermen van ons bestaande groen. Het VVD voorstel kost niets en leidt direct tot resultaat, in contrast tot vele dure studies van dit linkse college.

Tevens is dit het eerste initiatiefbesluit van deze raad. Via een initiatiefvoorstel kan ieder raadslid een eigen voorstel voorleggen aan de raad en het college. Als oppositiepartij zal de VVD vaker gebruik gaan maken van dit middel.

Een actieve inbreng van de VVD zal hard nodig blijken om de leefbaarheid in onze kernen te beschermen voor de langere termijn.

Zo komt later dit jaar de Spoorzone in stemming waar deze linkse coalitie hoogbouw wil met nauwelijks parkeerplaatsen. Hoe groen is het om mensen rondjes te laten rijden in de wijk op zoek naar een plekje? De groene keuze is iedereen een vaste parkeerplek inclusief eigen stekker.

4 jaar groenlinks = 100 jaar parkeeroverlast indien we niet opletten.

Steun ons met goede ideeën via fractie@vvddebilt.nl of via WhatsApp https://wa.me/+3197013782224