VVD De Bilt Waarschuwt voor Zware Lastenverzwaring en Bezuinigingen op Jeugdzorg voor 2024

Met een kritische blik waarschuwt VVD De Bilt voor de voorgenomen maatregelen die zijn gepresenteerd in de begroting voor 2024. Na een onthutsende ontdekking van een financieel tekort van 10 miljoen euro in het jaar 2023, heeft het college voorgesteld om dit gat te dichten met maatregelen die de burgers direct zullen raken. Niet alleen de Onroerendezaakbelasting (OZB) maar ook de jeugdzorg en scholen lijden onder het onvermogen van het linkse college om een degelijke begroting op te stellen.

 

In een poging om de financiën te stabiliseren, wordt nu de Onroerendezaakbelasting (OZB) met 9% verhoogd. Deze maatregel legt een ongekende druk op de huiseigenaren van De Bilt, die nu de lasten van begrotingsmismanagement moeten dragen. Tijdens de Begrotingsraad van 2023 had de VVD al gewaarschuwd voor inflatie en de stijgende kosten in de jeugdzorg als gevolg van corona. Nu laten zij in een infographic duidelijk de impact van de OZB-verhoging en bezuinigingen zien. Maar liefst 16% van de gemeentelijke lasten worden gedekt door de OZB, waarmee de verhoging 10% van het tekort van 2023 dekt.

 

Het huidige beleid dreigt de erfenis van jaren van prudent besparingsbeleid teniet te doen. "Twee jaar van linkse politiek en we storten in het rood," benadrukt Ralph Jacobs, fractievoorzitter van de VVD De Bilt. Er is een halt toegeroepen aan de woningbouw met de verplichting om 66% betaalbaar te bouwen, terwijl er bezuinigd wordt op het sociaal domein, volkshuisvesting en volksgezondheid.

 

VVD De Bilt toont zich bezorgd over de mentale gezondheid van onze jeugd, met een toename in aanmeldingen vanwege ervaren onveiligheid door internationale conflicten en de klimaatcrisis. De toegankelijkheid van verontrustend nieuws via sociale media zoals TikTok en YouTube, veroorzaakt een secundair trauma bij kinderen. De verlengde wachttijden in de jeugdzorg, tot 20 weken voordat passende hulp wordt ontvangen, vergroten de noodzaak voor directe actie. Met een bezuiniging van 31% op jeugdhulp, die VVD De Bilt als onacceptabel en onuitvoerbaar ziet, wordt de urgentie van een duurzame oplossing alleen maar groter.

 

"De jeugdzorg is geen onderhandelingspositie, geen autobezit of parkeerbeleid waar je de instroom kunt beperken en de uitstroom kunt bevorderen!” verklaart Jacobs. "We staan voor een betrouwbare overheid die investeert in een duurzame toekomst zonder onze basis - de jeugd, het sociale hart van onze gemeente - te verwaarlozen."

 

De VVD De Bilt pleit voor een sluitende en realistische begroting en benadrukt de noodzaak voor een heldere investeringsplanning voor essentiële voorzieningen zoals scholen. "We mogen niet toestaan dat onze inwoners de prijs betalen voor fouten die voorkomen hadden kunnen worden," zegt Jacobs. "Het is onze verantwoordelijkheid om de jeugdzorg te beschermen en financiële beslissingen te nemen die onze burgers ondersteunen, niet belasten. De Bilt verdient een beleid dat zowel groen als liberaal is, zonder concessies”.


Hieronder zijn de begroting, de verduidelijkende infographic en leeswijzer te vinden.