De chaos in de gemeenteraad…

Als fractievoorzitter van de VVD in De Bilt, wil ik mijn visie delen over de huidige bouwprojecten en besluitvormingsprocessen binnen onze gemeente. Het is een publiek geheim dat er aanzienlijke vertragingen en frustraties zijn rondom projecten zoals Schapenweide, Hessingterrein en Spoorzone. Deze projecten zijn essentieel voor de ontwikkeling van onze gemeente, maar worden geteisterd door eindeloze heronderhandelingen en vertragingen.

 

Laat me duidelijk zijn: de oorzaak van deze problemen ligt voornamelijk bij het huidige college en de benadering van de linkse partijen. Bijvoorbeeld, ondanks een aangenomen ontwikkelingsperspectief, besloot de coalitie om opnieuw te onderhandelen over Schapenweide. Voor het Hessingterrein, ondanks een duidelijke uitspraak van de Raad van State, eist de coalitie een nieuw, vertragend milieuonderzoek. En voor de Spoorzone werd een te lang participatietraject met burgers geïnitieerd, gevolgd door een onrealistisch korte besluitvormingsperiode in de raad.

 

Deze herhaalde herzieningen en vertragingen leiden niet alleen tot frustratie onder inwoners en ondernemers, maar ze verhogen ook de kosten en risico's voor onze gemeente. Het is frustrerend om te zien hoe het college, geleid door D66's wethouder Dolf Smolenaers, deze inefficiënte aanpak voortzet, wat leidt tot grote financiële tekorten met aanzienlijke economische en maatschappelijke gevolgen.

 

De VVD in De Bilt staat voor een aanpak waarbij verantwoordelijkheid, efficiëntie en een constructieve samenwerking centraal staan. Wij zijn van mening dat het college en de coalitiepartijen een meer open en inclusieve houding zouden moeten aannemen in hun besluitvorming. Het is essentieel dat alle stemmen, inclusief die van de inwoners en de oppositie, worden gehoord en gerespecteerd. Onze benadering is erop gericht om samenwerking te bevorderen, waarbij we bruggen bouwen tussen verschillende standpunten om zo de beste oplossingen te vinden voor onze gemeente.

 

In plaats van vast te houden aan een dwingende en partijdige politiek, moeten we ons richten op een proces van samenwerking en wederzijds respect. Alleen door samen te werken, kunnen we duurzame en positieve resultaten bereiken voor alle inwoners van De Bilt. Dit vereist een verschuiving in de huidige politieke cultuur, van een focus op partijpolitieke belangen naar een focus op wat het beste is voor onze gemeente als geheel.

 

Samenvattend, de VVD in De Bilt is toegewijd aan het bevorderen van een efficiënte, inclusieve en samenwerkende politieke omgeving. Wij staan klaar om onze rol te spelen in het vinden van haalbare en evenwichtige oplossingen voor de uitdagingen waar onze gemeente voor staat. We doen een beroep op het college en de coalitie om hun benadering te herzien en samen te werken voor het grotere goed van De Bilt en haar inwoners.