Havo-leerlingen Adviseren De Bilt over Vluchtelingenopvang

Op woensdag 16 november gaven drie havoleerlingen van de Werkplaats Kindergemeenschap, Yara, Jhodu, en Lotus, een indrukwekkende presentatie op het gemeentehuis van De Bilt. De presentatie, gericht op de noodzaak van vluchtelingenopvang in de gemeente, werd gegeven voor een publiek van raads- en commissieleden, wethouders en de burgemeester.

De leerlingen benadrukten het gebrek aan informatie over vluchtelingenopvang op de website van de gemeente en stelden voor om leegstaande panden te gebruiken voor de opvang van vluchtelingen. Ook spraken ze over het belang van traumaverwerking en de diverse aspecten die bij de opvang van vluchtelingen komen kijken.

De presentatie was niet alleen informatief, maar bood ook praktische tips aan de raadsleden om de situatie van vluchtelingen in De Bilt te verbeteren. De jonge sprekers toonden een diepgaand begrip van de problematiek en wisten dit op een heldere en overtuigende wijze over te brengen.

De bijeenkomst was voorafgaand aan de commissie Ruimtelijke Ordening en onderstreept het belang van de betrokkenheid van jongeren bij lokale kwesties. De input van de leerlingen wordt als waardevol beschouwd in het verdere beleidsvormingsproces van de gemeente De Bilt en de raad ziet het voorstel voor een tekst op de website graag tegemoet.