Zwerver ontdekt in faunapassage tijdens schouw Hessingterrein

De Bilt, 15 april 2024 — In een recente schouw door de VVD De Bilt bij de Utrechtseweg 341 zijn aanzienlijke tekortkomingen aan het licht gekomen bij de faunapassage onder de Utrechtseweg. Door fractievoorzitter Ralph Jacobs werd vastgesteld dat de passage door verschillende obstructies en misbruik onmogelijk kan functioneren. Deze bevindingen versterken de positie van de VVD dat onmiddellijke actie vereist is, niet alleen voor de geplande woningbouw, maar ook voor het herstel en de verbetering van de ecologische infrastructuur.

 

Tijdens de schouw, uitgevoerd om de raadsvergadering van 25 april voor te bereiden, kwamen meerdere kritieke problemen met de faunapassage aan het licht. De toegang tot de faunapassage wordt niet alleen gehinderd door schrikdraad en een afgesloten brug, maar de passage wordt ook als onderkomen gebruikt!  Een dakloze heeft zijn toevlucht gezocht in deze passage, wat niet alleen een overtreding van het bedoelde gebruik van deze faciliteit is, maar ook een duidelijk teken van de maatschappelijke uitdagingen waarmee onze gemeenschap wordt geconfronteerd. Deze omstandigheid onderstreept de noodzaak voor een meer geïntegreerde benadering van stedelijke planning die zowel ecologische als sociale vraagstukken adresseert. Het is essentieel dat we passende zorg en ondersteuning bieden om te zorgen dat niemand genoodzaakt is om in dergelijke precaire omstandigheden te leven. De VVD De Bilt pleit voor onmiddellijke actie om de dakloze een humane oplossing te bieden en tegelijkertijd de functionaliteit van de faunapassage te herstellen, wat aantoont dat het mogelijk is om tegemoet te komen aan zowel menselijke als ecologische behoeften

 

"Het is hoog tijd dat er gebouwd wordt," verklaart Ralph Jacobs. "We kampen met een ernstig woningtekort en de geplande woningen, samen met de sanering van de grond en de verbeteringen aan de toegang tot de faunapassage, zijn essentiële stappen voorwaarts. Deze initiatieven staan in het oorspronkelijke plan en zijn volledig gerechtvaardigd."

 

De VVD De Bilt is echter kritisch over de recente aanbevelingen van bureau Tauw, die extra, ecologische maatregelen voorstellen, zoals een 50-meter bufferzone tot het nabijgelegen reeënbosje en het verplicht stellen van 2 meter hoge schuttingen. "De voorgestelde extra maatregelen zijn onpraktisch en zinloos als we niet eerst zorgen dat de basisvoorwaarden op orde zijn" voegt Jacobs toe. “De constateringen van vandaag laten zien dat er op dit moment nooit sprake kan zijn van een goed functionerende faunapassage.”

 

De partij benadrukt de noodzaak om een balans te vinden tussen natuurbescherming en de dringende behoefte aan nieuwe woningen. Door de faunapassage te verbeteren en tegelijkertijd te bouwen, kan De Bilt zowel de ecologische als de woonbehoeften van de gemeenschap effectief ondersteunen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ralph Jacobs

Fractievoorzitter VVD De Bilt