Raad De Bilt Unaniem voor Integratie Burgerinitiatief in Spoorzone Project

De Bilt, 12 januari 2024 – In een historische raadsvergadering op 11 januari 2024 heeft de gemeenteraad van De Bilt unaniem besloten om een belangrijk burgerinitiatief te integreren in de plannen voor de ontwikkeling van de Spoorzone. Dit besluit, ingediend door fractievoorzitter Ralph Jacobs van de VVD, markeert een belangrijke stap in het betrekken van de gemeenschap bij lokale projecten.

De raad erkende dat de huidige besluitvormingsprocedure rond de Spoorzone beperkt was tot twee varianten, A en B, en geen ruimte bood voor alternatieve voorstellen uit de gemeenschap. Echter, tijdens de commissievergadering van 10 januari 2024 werd een inspirerend burgerinitiatief gepresenteerd, door de raad aangeduid als Variant C. Dit initiatief biedt een waardevolle aanvulling op de bestaande plannen door in te spelen op specifieke lokale behoeften en wensen.

De VVD De Bilt is trots op het feit dat de raad het belang van burgerbetrokkenheid en transparantie in de besluitvorming heeft onderstreept. Hoewel het burgerinitiatief als afzonderlijk voorstel is afgewezen, is de essentie ervan unaniem omarmd om mee te nemen in de bredere besluitvorming rond de ontwikkeling van de Spoorzone. Het voordeel hiervan is dat het plan nu ambtelijk kan worden ondersteund.

Ralph Jacobs benadrukt: "Dit besluit toont aan hoezeer wij als raad de stem van onze burgers waarderen. We zijn vastbesloten om samen met hen te werken aan de toekomst van onze prachtige gemeente."

De VVD De Bilt zet zich in voor een samenwerking waarbij de input van burgers niet alleen wordt gehoord, maar ook daadwerkelijk wordt geïntegreerd in de ontwikkelingsplannen van de gemeente. Dit besluit is een bewijs van onze inzet voor een inclusieve en betrokken gemeenschap.