Sjoerd Potters

De heer mr. S.C.C.M. Potters (Sjoerd) is benoemd tot burgemeester van De Bilt. De benoeming gaat in op 4 april 2017. De heer Potters (43 jaar) is lid van de VVD. Hij was Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en was daarvoor wethouder in Waalwijk.

Tijdens een buitengewone raadsvergadering op dinsdag 4 april is de heer Potters beëdigd door de Commissaris van de Koning en geïnstalleerd door de raad. 

Portefeuille:

Bestuurlijke coördinatie

Internationale betrekkingen

Openbare orde en veiligheid

Brandweer

Toezicht en handhaving

Bedrijfsvoering (inclusief communicatie) en dienstverlening