Bas Groenendijk

Verkiezingsprogramma VVD Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden WS 2019

De wereld om ons heen verandert, dus ook die van het waterschap. Een liberale partij als de VVD wil zich sterk maken voor een Veilig Verantwoordelijk en Doelmatig (VVD!) waterschap. De VVD heeft op basis van deze drie uitgangspunten het Verkiezingsprogramma 2019 -2023 opgesteld.