Resultaten van vier jaar VVD De Bilt

Januari is de maand waarin vooruit wordt gekeken naar een nieuw jaar, een nieuw jaar vol kansen en mogelijkheden. Echter het is ook goed even achterom te kijken en nog eens stil te staan bij alles wat er is gebeurd en gepresteerd is, en er is veel gebeurd en veel tot stand gebracht. Als VVD met een wethouder op een cruciale positie in het college en met een voor de hele gemeente belangrijke portefeuille is er veel bereikt in 2013, heel veel!

Januari is de maand waarin vooruit wordt gekeken naar een nieuw jaar, een nieuw jaar vol kansen en mogelijkheden. Echter het is ook goed even achterom te kijken en nog eens stil te staan bij alles wat er is gebeurd en gepresteerd is, en er is veel gebeurd en veel tot stand gebracht. Als VVD met een wethouder op een cruciale positie in het college en met een voor de hele gemeente belangrijke portefeuille is er veel bereikt in 2013, heel veel!

Toch is het met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart ook goed even verder terug te kijken en dan komen we toch tot een indrukwekkende lijst.

Want wat is er in de afgelopen vier jaar zoal tot stand gekomen of in gang gezet.

Als we beginnen in het zuiden van de gemeente kan genoemd worden:

Afspraken met de provincie over aanpassing van het kruispunt Universiteitsweg Utrechtseweg/ Soestdijksweg en realisatie van fietstunnels aldaar.

Aanleg van een wildpassage onder de Utrechtsweg ter hoogte van het Hessing terrein, de overeenkomst hiervoor wordt binnenkort getekend.

De aankoop van het daar tegenover gelegen Rodem terrein waardoor niet alleen de ontbrekende schakel in de ecologische verbinding Noorderpark / KrommeRijn kan worden aangebracht, maar ook een groene buffer tussen Utrecht en De Bilt ontstaat.

 

De herinrichting van de Dorpsstraat / burg. De Withstraat. De herinrichting van de Hessenweg en de Waterweg. De nieuwbouw van de Albert Hein en de herinrichting van de omgeving daarvan. De herinrichting van de Groenekanseweg tussen dr. Letteplein en Steenen Camer en de aanleg van de rotondes aan beide zijde van de Groenekanseweg.

 

Het bedrijven terrein Larenstein waar nog slechts een paar kavels beschikbaar zijn en waar het “probleem”met de bunker inmiddels op indrukwekkende wijze is opgelost.

De bunker is bijna niet meer terug te vinden en op zeer fraaie wijze opgenomen in de bebouwing.

 

Gaan we verder naar het noorden.

De omgeving van het gerealiseerde cultureel centrum aan de Planetenbaan, de ver gevorderde plannen en afgesloten contracten voor nieuw bedrijven op het RIVM terrein.

Bedrijven zoals het Serum Institute of India die passen in de ontwikkeling van de Life Science-as vanaf de Uithof naar het Berg en Boschterrein en voor werkgelegenheid zorgen.

Het verkrijgen van de monumentenstatus voor de Biltsche Duinen ( als eerste in Nederland), de herinrichting van de Paltzerweg, de komende nieuwbouw op het Inventum terrein en de Leijen Zuid en de afgeronde plannen voor de tunnel Leijenseweg.

De herinrichting van het gebied Vogelenzang en natuurlijk de aanleg van de snelverkeerstunnel onder het spoor en de start van de voet- en fietsgangerstunnel.

De herinrichting van het centrumgebied en dan toch na vele jaren van druk uitoefenen op de eigenaar de start dit jaar van het opknappen van de Kwinkelier.

 

De voorbereiding van de herinrichting van het Maertensplein, de herinrichting van de Industrieweg, de bouw van woningen bij het oude gemeentehuis en de afronding van het bouwproject “Opgetogen” in Maartensdijk.

 

 

Extra geluidswerende maatregelen bij verbreding van de A27 in Hollandsche Rading.

Naast mogelijkheden voor woningbouw in Westbroek ook ondersteuning van de agrarische sector bij natuurbehoud en omgevingsvriendelijke recreatie.

 

In Groenekan ten slotte zijn de voorbereidingen voor een rotonde kruising Kon. Wilhelminaweg en N234 in volle gang en zijn de sportvelden inmiddels beter ontsloten.

De nieuwbouw van de Nijepoortschool is in voorbereiding.

 

Een indrukwekkende lijst, die mede tot stand is gekomen door de uitstekende contacten die wij als VVD en voornamelijk onze wethouder Arie Jan Ditewig hebben in Den Haag.

Dank zij die goede contacten heeft hij tientallen miljoenen euro’s binnen kunnen halen voor de bekostiging en realisatie van al die projecten.


Contacten die een lokale partij niet heeft.


Het is soms goed om bescheiden te zijn en niet te veel achterom te kijken, maar dit is het toch wat wij in de komende maanden moeten uitdragen.

Op deze indrukwekkende lijst met resultaten waar we als VVD trots op mogen zijn en dat willen wij en mogen de inwoners van De Bilt weten.

 

 

Hans Los