Kernbijeenkomst VVD: Prettig wonen in De Leijen

In de mooie tuinzaal van Huize Het Oosten was op woensdagavond een open bijeenkomst voor inwoners van De Leijen. VVD De Bilt organiseert deze kernbijeenkomsten om te horen wat er leeft onder de inwoners. De onderwerpen zijn o.a. veiligheid, onderwijs, wonen en verkeer.

© Oog op De Bilt, Hans Lebbe

Aanwezig namens de VVD waren fractievoorzitter Christiaan van Nispen, raadslid Kees Lelivelt, wethouder Jolanda van Hulst en voorzitter Dick de Jong. Gert-Jan Weierink was er namens VVD en Veilig Verkeer Nederland en Hanneke Brosi namens de wijkraad De Leijen. 

Allereerst is gesproken over voorzieningen en detailhandel. Christiaan van Nispen schetste de ontwikkelingen in onder andere De Kwinkelier, Centrum Bilthoven met de driehoek bij het station, en de ontwikkelingen met de supermarkt Plus Bilthoven. Vanuit de aanwezige bewoners en de wijkraad werd een beeld geschetst van De Leijen: het is er prettig wonen voor circa 5000 inwoners, de wijk vergrijst wel, maar er is gelukkig ook nieuwbouw. De bewoners benadrukken dat ze graag een winkel houden, om er boodschappen te doen, dat is ook voor oudere mensen lekker dichtbij, en het is een gezellig trefpunt van en voor de wijk De Leijen.

Wethouder Jolanda van Hulst schetste de recente veiligheidsgegevens over De Leijen: Er zijn in 2016 een aantal woninginbraken en auto-inbraken en vernielingen geweest, maar het is beperkt gebleven. De waarde van preventie en voorlichting is weer eens gebleken. Er is wel wat overlast van de jeugd, maar er wordt op ingesprongen door politie en omwonenden. De bewoners voelen zich gelukkig veilig, ze zijn het er over eens dat de jeugd ruimte nodig heeft, maar dat ze wel zelf hun rommel moeten opruimen en overlast moeten voorkomen.

De voortgang met de tunnel onder de Leijenseweg en de tijdelijke verkeerssituatie was een derde onderwerp. De tunnel is medio 2017 gereed, binnenkort gaat gestart worden met de rotonde aan de zuidkant. De bewoners melden dat het verkeer zich op uitzonderingen na goed heeft aangepast (enkelen rijden tegen verkeer in!). De resultaten van de proef zijn goed verwerkt met betere borden en de hulpdiensten blijken tot nu toe op tijd te zijn. Toch zijn er wel aandachtspunten voor de verkeersveiligheid, bij onder andere de Jan Steenlaan, Massijslaan en de Berlagelaan: de fractie en wethouder zeggen toe deze op te nemen.

De bewoners sloten af met diverse onderwerpen, over de snoeproute van de scholen naar de Plus, WMO regelingen, het meldpunt Veilig Verkeer Nederland en een app voor werkzaamheden. En de bewoners willen graag met kijkgaten zicht op de bouwwerkzaamheden bij de tunnel.

Daarnaast vertelden de afgevaardigden van de VVD dat er schot zit in de plannen voor de verdere renovatie van De Kwinkelier. De huidige eigenaar de heer Lisman jr., is stellig van plan om nog voor de zomer te beginnen met de renovatieplannen voor het gedeelte waar Albert Heijn en de HEMA zijn gevestigd. Er is gekozen om niet in de hoogte te gaan, maar laagbouw toe te passen in een Franse stijl. Er komen ook niet meer winkelmeters bij en het nieuwe plein dat ontstaat tussen AH en HEMA, wordt gevuld met een gezellig terras inclusief prieel en horeca-faciliteiten. De VVD kijkt nog wel met enige zorg naar de ontwikkelingen van De Kwinkelier en benadrukte dat noch de gemeente, noch de politiek enige invloed heeft op de plannen van de eigenaar van De Kwinkelier. In gesprek blijven en benadrukken dat De Kwinkelier belangrijk is voor Bilthoven is het enige dat hen rest.