VVD geeft toelichting tijdens zomerborrel

Op de rand van de zomervakantie en het politieke zomerreces gaf de VVD tijdens de zomerborrel toelichting op zaken die de samenleving en de politiek bezighouden. De plaats, de historische Villa Trinari in Bilthoven. Dick de Jong (voorzitter VVD De Bilt) opende de plenaire sessie en introduceerde drie gastsprekers.

© Oog op De Bilt, Hans Lebbe

Eerst was het de beurt aan Christiaan van Nispen, fractievoorzitter VVD in de gemeenteraad van De Bilt. Hij leidde ons langs een aantal  lokale onderwerpen zoals het zwembad en de WMO en gaf toelichting op de berichten in het nieuws over een overschot op de zorgbalans.

Daarna gaf Jolanda van Hulst, wethouder gemeente De Bilt, haar visie op de toekomst vanuit onder andere het economische perspectief. Zij vertelde over ontwikkelingen op het RIVM terrein (Bilthoven Biologicals). De komst van nog een nieuw bedrijf biedt weer extra perspectief op arbeidsgelegenheid voor de gemeente De Bilt. Naast arbeidsgelegenheid biedt het ook kansen voor wonen en krijgt de lokale economie opnieuw een impuls. Ook de ontwikkelingen op het terrein van Berg en Bosch staan niet stil. Doordat de nieuwe eigenaar flink wil investeren in dit terrein ontstaat er een science-as die van Berg en Bosch, via Bilthoven Biologics, naar het Utrecht Science Park loopt. Gemeente De Bilt wordt hierdoor steeds belangrijker voor Utrecht Science Park.

De bereikbaarheid van de gemeente De Bilt is hierbij zeer belangrijk. In dit laatste kader lichtte Statenlid Jacqueline Vaessen voor de VVD in de Provincie Utrecht de situatie toe. Het blijkt dat de gemeente Utrecht vergaande plannen heeft de automobiliteit in Utrecht nog verder terug te dringen. Het komt er op neer dat er ’s-morgens en ’s-middags enorme files rondom Utrecht kunnen ontstaan door de maatregelen. De bereikbaarheid van De Bilt en Bilthoven lopen hierbij direct gevaar. De provincie is met de gemeente Utrecht constant in gesprek om te voorkomen dat de lokale maatregelen in de gemeente Utrecht verstrekkende en onbedoelde effecten hebben op de bereikbaarheid van de regio en met name De Bilt en Bilthoven.

Zomerborrel wordt Haringparty

In de afsluiting van het plenaire gedeelte meldde Dick de Jong, dat de VVD Zomerborrel vanaf 2017 door het leven gaat als Haringparty! Waarna een ieder als voorproefje, kon genieten van een Hollandse Nieuwe!

Zie www.oogopdebilt.nl voor meer nieuws en foto's