Beter samenwerken aan een bruisend Bilthoven Centrum

Op woensdag 16 november was er op initiatief van VVD De Bilt een kernbijeenkomst over Bilthoven Centrum. Een divers gezelschap van bewoners, raadsleden en ondernemers kwam bijeen in de Bilthovense Boekhandel om te inventariseren hoe het ervoor staat en wat er verbeterd kan worden. Er was veel kennis aanwezig: van bouwplannen, politiek, middenstandsoverleg, monumenten, retail, centrum management en marketing. De hoofdconclusie is dat we beter moeten samenwerken aan een bruisend Bilthoven Centrum.

De zondagopenstelling: er zit beweging in!

Op initiatief van VVD De Bilt en D66 is de pilot met zondagopenstelling van winkels een feit. Winkels kunnen nu zelf kiezen of ze wel of niet op zondag opengaan. De pilot loopt van 1 september 2016 tot 1 maart 2017. Daarna beslist de gemeenteraad op basis van een evaluatie over het vervolg. Kees Lelivelt vraagt de ondernemers en bewoners naar hun ervaringen met de zondagopening.

In gemeente De Bilt is nu een divers beeld te zien. De klanten moeten er aan wennen. De supermarkten zien beweging in de omzetontwikkeling en zijn niet ontevreden. Het is erg jammer dat de winkeliersverenigingen geen duidelijke rol hebben gepakt. Op de eerste zondag van de maand zijn nu gelukkig wel de modezaken in Bilthoven geopend en in de Bilthovense Boekhandel is een activiteit. Naast supermarkten zijn ook Kruidvat, de nieuwe BienB conceptstore elke zondag open. Het is jammer dat Albert Heijn in de Kwinkelier niet opengaat, omdat dat zo is afgesproken met Albert Heijn Den Dolder. Daardoor missen de andere winkels de aanloop.

Wonen: graag meer woningen, met extra parkeerplekken

Wat willen we?  Meer bewoners in het centrum is goed voor de gezelligheid en sociale veiligheid. En er is ook vraag naar. Wel moeten er dan ook parkeergelegenheid voor bewoners bij komen zodat het centrum niet verstopt raakt. Bewoners zijn blij met het Lichtruim, maar het is jammer dat de bibliotheek en muziekschool nu bij de Planetenbaan zijn gehuisvest. Goed voor de Planetenbaan, jammer voor het centrum. Concentratie is beter voor een bruisend centrum.

Verkeer: pas op in het verkeer

Er zijn meer parkeerplekken gekomen en het is gelukkig gratis parkeren. De keus voor zoveel mogelijk plekken is destijds gemaakt door de winkeliers. De gebruikers hebben wel moeite met de smalle en rechte vorm van de parkeerplek. Op de Julianalaan wordt soms teveel gebruik gemaakt van parkeerplekken door personeel en bewoners.  We hebben betere fietspaden gekregen, maar er wordt nu wel harder gereden. Het is soms erg oppassen voor voetgangers, automobilisten en fietsers. Op de Julianalaan met name in de morgen, tussen 8 en 9.30 uur en op woensdagmiddag, omdat dat de school begint en uitgaat, en mengt met ander verkeer.

De tunnel heeft gezorgd voor veiligheid bij het station. Daar is iedereen blij mee. Het is nu nog extra druk op de Soestdijkseweg door de afsluiting van de Leijenseweg. Fietsers en auto’s moeten goed op elkaar letten.

Veiligheid: hoe actiever hoe beter

Bewoners voelen zich wel veilig in Bilthoven Centrum, en hoe meer activiteit, hoe beter. Meer woningen zijn welkom. Overlast van jongeren is er niet echt. Maar er is ook niet veel voor ze te doen. Bilthoven is goed in scholen en sport voor jongeren, maar op uitgaansgebied gaan ze naar Zeist of Utrecht.

Bilthoven Centrum: bijzonder dorpscentrum met allure

De centrumfunctie van Bilthoven is op verschillende manieren besproken:

·         Identiteit en uitstraling

De identiteit van Bilthoven, met de sfeer van groene lanen, en de allure van een bijzonder dorpscentrum, moet leidend zijn in de inrichting, de detailhandelsmix en de activiteiten van Bilthoven Centrum. Het Masterplan van Bilthoven Centrum heeft hiervoor een basis gelegd. De bouwactiviteiten op de  Kwinkelier, Vinkenplein en De Driehoek bij het Emmaplein  zijn  hiervan een uitwerking. Het duurt veel te lang met De Kwinkelier en er is leegstand, maar die is deels voor verhuizing nodig. Bij de Julianalaan, het station en de tunnels is er de afgelopen jaren enorm verbouwd en verfraaid. Er is goede horeca met o.a. Settlers en PK, het centrum lijkt te gaan draaien. Bijzondere evenementen voegen iets toe aan de beleving van een bruisend Bilthoven Centrum, voor de eigen inwoners én de omgeving.

·         Lokaal samenwerken
De samenwerking van winkeliers, bewoners en politiek kan beter. Het ondernemersfonds is een heel mooie aanwinst, hierdoor dragen alle ondernemers verplicht bij aan evenementen en feestverlichting. In samenwerking van de winkeliers en de eigenaar van de Kwinkelier is er een feestdagen programma voor zaterdag 17 en zondag 18 december. In september was er een zeer geslaagd Wereldfeest. En de ALS loop was een bijzonder particulier loopevenement in het centrum. Ondernemers hebben soms het gevoel dat ze achteraan lopen in plaats van voorop als het gaat om de kennis over bouwactiviteiten. Gemeente, eigenaren en ontwikkelaars hebben een eigen overleg. Ondernemers kunnen zich veel beter en duidelijker manifesteren dan nu het geval is.  Met een eigen visie op de voortgang met masterplan Bilthoven Centrum en gewenste aanpassingen. En met een eigen verhaal naar de klanten. Alles om er een bruisend centrum van te maken. Een goede volgende stap is volgens Christiaan van Nispen van VVD De Bilt een bijdrage aan de nieuwe detailhandelsnota voor gemeente De Bilt.

·         De klant centraal
De belangrijkste klanten voor Bilthoven Centrum zijn de eigen inwoners. De ambitie is om meer te betekenen voor klanten in de regio. De hoeveelheid winkels en horeca en de kwaliteit van het aanbod is daarvoor belangrijk. Gelukkig kent Bilthoven Centrum goede speciaalzaken van zelfstandige ondernemers in o.a. mode en schoenen, bloemen, verszaken met kaas, vlees en vis, en recent ook een nieuwe conceptstore. Dat onderscheidende en goede aanbod met een mix van aantrekkelijke horeca is belangrijk, inclusief het gratis parkeren.  Daarmee maken we onderscheid. Bewoners willen dat het centrum leeft en dat verschillende activiteiten prettig samenkomen in wat voelt als hun eigen centrum. In het woningaanbod is van belang wat Bilthovenaren willen, om de doorstroom naar het centrum te bevorderen.

·         Digitalisering en technologie
De aandacht voor het aanbod en de ontwikkeling van Bilthoven Centrum is verdeeld over verschillende werkgroepen, verenigingen en websites. Er is weliswaar goede informatie beschikbaar, maar het overzicht ontbreekt bij veel bewoners. Daardoor ontstaan geruchten en praten mensen elkaar na. Behalve bij de Kwinkelier is er namelijk niet zoveel leegstand. Nieuwe winkels en nieuwe horeca en evenementen beïnvloeden het beeld gelukkig positief. De marketing en branding van Bilthoven Centrum kan prominenter, met een duidelijke visie op het centrum en bundeling van informatie over projecten en aanbod van winkels, horeca, wonen en evenementen.