VVD De Bilt over zwembad

Kees Lelivelt: 'Goede sportvoorzieningen: die hebben we, maar het zwembad is te lang verwaarloosd, een nieuw zwembad is nodig. Mijn fractie en partij hebben het steeds herhaald: “Een nieuw zwembad zonder financieel nat te gaan!” Het voorstel van het college was ongeloofwaardig en niet uit te leggen aan de inwoners! De variant met de afmeting van 25 - 35 kan immers voldoen aan alle wensen met de minste risico’s en de beste vooruitzichten, zowel in het gebruik als financieel. Exploitatie kan door de “Stichting Water” zonder winstoogmerk worden gedaan. Namens de hele oppositie hebben wij de coalitie dan ook opgeroepen om raadsbreed alles in het werk te stellen om deze variant een echte kans te geven. Helaas zonder gehoor.'

© AD

Op 26 januari was de raadsvergadering over het zwembad. Met de kleinst mogelijke meerderheid  van de coalitiepartijen is het collegevoorstel aangenomen: een zwembad van 25 bij 15,4 meter en een investeringskrediet van 5.419.400 Euro.

Het was een roerige raadsvergadering: Wethouder Rost van Tonningen erkende dat hij informatie te laat verstuurde én dat hij informatie, waaronder het definitieve adviesrapport, heeft achtergehouden. Toch haalden twee moties van wantrouwen geen meerderheid. College en coalitiepartijen steunden de wethouder. Vragen van de oppositie zijn deels niet beantwoord. De oppositie was boos dat er geen beweging mogelijk bleek. Een voorstel voor een werkconferentie met raad en gebruikers werd weggestemd door de coalitie. Ook amendementen haalden het niet. 

Op 28 januari verstuurden de gezamenlijke oppositiepartijen een persbericht: Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag werd duidelijk dat alle oppositiepartijen het vertrouwen in zowel wethouder Rost van Tonningen als in het College hebben verloren. Bilts Belang, ChristenUnie, Forza, PvdA, SGP, SP en VVD steunden eensgezind een motie van wantrouwen die de wethouder verweet de raad onjuist te hebben geïnformeerd. 

Kees Lelivelt, VVD De Bilt, in het persbericht: ‘Wel een nieuw zwembad, maar niet financieel nat!’ Het huidige voorstel van het college is ongeloofwaardig en niet uit te leggen aan de inwoners! De variant van 25 bij 35 voldoet immers aan alle wensen, zowel voor gebruikers als financieel en een exploitant zonder winstoogmerk! Geen enkel steekhoudend argument werd door de coalitiepartijen en de wethouder Rost van Tonningen aangedragen voor onderbouwing van hun keuze en enige voorstel voor het te kleine zwembad. Bewust gerommel met cijfers en achterhouden van informatie is een politieke doodzonde. Onbegrijpelijk dat de overige collegeleden de wethouder niet hebben teruggeroepen. Daarmee is het hele college formeel medeplichtig aan het achterhouden van informatie. 

Op 31 januari stuurde het college een brief naar de raad: De aanbesteding van het zwembad wordt tot 1 maart opgeschort. Het college geeft openheid van zaken over het proces: alle gebeurtenissen en documenten tussen 2 en 26 januari. De raad ontvangt dit chronologische overzicht uiterlijk 15 februari. De oppositie heeft inmiddels in gezamenlijkheid een aantal vragen gestuurd.