Update Melchiorbank Bilthoven

De fractie van VVD De Bilt maakt zich grote zorgen omtrent de toekomst van de Dr. Melchiorbank in Bilthoven. Dr. Melchior was het raadslid dat 100 jaar geleden de naam Bilthoven verzon voor de nieuw ontstane kern rondom het station De Bil(d)t. Zoals al eerder aangekondigd kwam de fractie van VVD De Bilt met een voorstel om de bank, die ter herdenking aan Dr. Melchior in 1928 door een burgercomité aan de gemeente is geschonken, tot gemeentelijk monument te benoemen. De bank verkeert momenteel in een erbarmelijke staat en dient nodig opgeknapt te worden. Tijdens de raadsvergadering van 18 mei zal het voorlopige oordeel geveld worden.

Er zijn momenteel echter ook plannen om het Vinkenplein te her-ontwikkelen. Daar is voor de huidige bank geen plaats. Men wil een nieuwe bank ontwerpen in de vorm van een betonnen rand waarop gezeten kan worden waaronder dan de naam van Dr. Melchior vermeld wordt. De werkgroep die zich momenteel bezig houdt met de herontwikkeling van het Vinkenplein was “Not Amused” met de plannen van de VVD. Men heeft een opdracht van het college gekregen en wil daar niet van af wijken. Het advies is dan ook om de plannen af te wachten en dan te zien hoe het gaat worden. Ervaring leert dat het dan heel moeilijk is om plannen nog te wijzigen. Vandaar dat de gemeenteraadsfractie van VVD De Bilt de monumentale bank wil beschermen op die locatie. “Er is in 1928 heel nadrukkelijk gekozen voor deze locatie omdat deze vlak bij het verzorgingsgebied lag van de huisarts die zeer betrokken was met het welzijn van de vele kinderen die daar woonachtig waren”, aldus Christiaan van Nispen tot Sevenaer, het raadslid van de VVD, die zich zeer inzet tegen de mogelijke sloop van deze bank.

Raadscommissie

Dit onderwerp kwam uitgebreid aan de orde in de raadscommissie van 11 mei. Er was steun voor het plan vanuit de Historische Kring D’Oude School, die door middel van een inspraak pleitte voor het behoud van deze mooie bank ter ere van wat Dr. Melchior allemaal gedaan heeft voor Bilthoven. Met name de fractie van het CDA en de PvdA waren direct voor het voorstel terwijl juist D66 en Beter De Bilt rustig wilden afwachten wat de plannen van de werkgroep zijn. Met als risico dat er een mogelijk sloop volgt. De andere fracties toonden belangstelling voor het plan maar wilden ook weten hoe de financiële onderbouwing van het plan er uit ziet.

Tijdens de raadsvergadering van 18 mei zal het voorlopige oordeel geveld worden.