Bilthoven moet een weekmarkt in het centrum krijgen

Bilthoven moet een weekmarkt krijgen, om gezelligheid en loop in het centrum te krijgen. Dat vindt VVD De Bilt, die hiervoor donderdag een motie indient. Nog niet eerder heeft Bilthoven Centrum een weekmarkt gehad. ,,Het gaat niet zo goed met Bilthoven Centrum. Al een hele tijd niet. Vernieuwing blijft achter. Er zijn wisselingen van eigenaren. De Julianalaan is inmiddels opgeknapt, maar dat heeft lang geduurd. De Kwinkelier is nog steeds een drama," zegt Kees Lelivelt van VVD De Bilt. ,,Met een weekmarkt krijg je weer wat loop en gezelligheid in het centrum."

Bezoekersstromen

De goede ervaringen van de weekmarkt op de Planetenbaan, aan de rand van Bilthoven,  hebben mede tot dit idee geleid. ,,De gevestigde detailhandel in Bilthoven Centrum zal profiteren van de extra bezoekersstromen die een goed functionerende weekmarkt genereert." De weekmarkt in Bilthoven Centrum moet op een andere dag plaatsvinden dan die van de Planetenbaan. Geopperd wordt de dinsdag.

Samenwerking

In de motie wordt het college verzocht te onderzoeken of er economisch draagvlak is om in de nabijheid van het Emmaplein/Julianalaan een weekmarkt te kunnen faciliteren en om een kostenraming te geven van de voorbereiding en uitvoering van de noodzakelijke voorzieningen. Ook wordt het college verzocht andere initiatieven en mogelijkheden voor markten te inventariseren in andere delen van de gemeente en dit mee te nemen in de detailhandels- en horecavisie. ,,We hebben het vorig jaar al eens geprobeerd met een motie. Die haalde het toen niet. We hebben nu samenwerking gezocht met de winkeliers, bewoners en andere fracties. Tot nu toe hebben we raadsbrede steun."

Peter Dapper van de Winkeliersvereniging Bilthoven Centrum laat weten dat de winkeliers er positief tegenover staan. ,,Zolang deze markt die op de Planetenbaan en onze eigen winkels niet bijt. Dat kan door ándere artikelen op de markt te verkopen, zoals brocante, Italiaanse specialiteiten, boeken of biologische streekproducten. De exacte invulling moet nog gemaakt worden. Ik heb gevraagd aan de winkeliers om daar goed over na te denken. Een goede groentewinkel hebben we niet, daar ligt bijvoorbeeld een kans. Daarover moeten we samen met de marktmeester in gesprek en dat vervolgens goed vastleggen."

Lelivelt laat weten dat die marktmeester er al is. ,,De marktmeester van de weekmarkt op de Planetenbaan zou die rol prima kunnen vervullen."