Sweco en VVD presenteren visie op energie en mobiliteit van gemeente De Bilt

Op woensdagavond 14 juni boden VVD De Bilt en Sweco Nederland een kennismaking aan voor inwoners en ondernemers op landgoed Houdringe. Het was letterlijk en figuurlijk een bijzondere en warme uitwisseling. De volle zaal hoorde over disruptie, autonome mobiliteit, en een energieneutrale gemeente. Een nieuw plan voor deelmobiliteit met de partners van het Bilts Energie Akkoord werd gepresenteerd: het delen van vervoermiddelen op de Life Science as tussen Utrecht Science Park en het Berg en Bosch terrein. Dit kan starten voor bedrijven, en vervolgens voor inwoners.

Dick de Jong, voorzitter van VVD De Bilt opende met de stelling dat het goed is om kennis en ambities te delen, voor de toekomst van De Bilt en de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dit bezoek aan Sweco is een vervolg op eerdere kennismakingen van VVD De Bilt op de Life Science as met bezoeken aan het Alexander Monro borstkankerziekenhuis over innovatie in de zorg, en bezoek aan het Utrecht Science Park over de ontwikkelingen op het USP en de samenhang met De Bilt. De insteek voor deze avond is om te horen hoe Sweco aankijkt tegen samenlevingen en steden van de toekomst, én hoe gemeente De Bilt dit kan oppakken.

Sweco Nederland

Gastheer Erik van Schie, financieel directeur van Sweco Nederland, nam de aanwezigen mee in het bedrijf Sweco: Waar 100 jaar de vlag van Grontmij wapperde, hangt nu de vlag van Sweco, een van oorsprong Zweeds ingenieursadviesbureau dat Grontmij in oktober 2015 overnam. Sweco is het grootste architecten- en ingenieursadviesbureau in Europa.  Sweco’s werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Er is een goede klik tussen de Nederlanders en de Zweden. Sweco heeft 9 vestigingen in Nederland, en 1700 medewerkers. Het hoofdkantoor op landgoed Houdringe wordt op dit moment verbouwd om 250 medewerkers uit de vestiging Houten op te vangen. 

Energie

Ron de Bruijn bracht in hyperloop vaart een schets van het denken over de samenleving en stad van de toekomst. De trend naar grotere steden is wereldwijd en dat maakt dat we goed moeten denken over efficiënt gebruik van ruimte en grondstoffen.  Er zijn megatrends in duurzaamheid, van het denken over ‘cradle to cradle’ tot het klimaatakkoord van Parijs en ‘circulaire economie’. En er zijn trends en ontwikkelingen die op ons afkomen, zoals de klimaatverandering met grotere hitte en zeespiegelstijging, de digitale verbondenheid met ‘internet of things’, de grotere trek naar steden met stijging huizenprijzen, en de energie omslag van fossiele energie naar andere bronnen. 
Europa en Nederland willen energie neutraal zijn in 2050. Een aantal waterschappen en provincies en gemeenten willen dat eerder bereiken. Gemeente De Bilt mikt op 2030. Is dat wel haalbaar, vroegen de aanwezigen, en kan dat zonder fossiele energie? Ja, zegt Ron de Bruijn, de techniek ontwikkelt zich en dat gaat heel snel. 

Mobiliteitsysteem verandert

Jeroen Quee startte met het beschrijven van disruptie: nieuwe technologie kan heel snel onze omgeving veranderen. Dat ging zo met de opkomst van de auto. Een uitgangspunt van specialist schone energie Tony Seba is: In 2030 zijn alle auto’s elektrisch en autonoom, dus zelfrijdend, en dan is maar 20% van de voertuigen nodig voor dezelfde mobiliteit. De markt werkt heel hard om hierin mee te gaan, met Tesla en andere autofabrikanten. Zonne-energie en windenergie gaan harder dan ooit, de opslag is al verbeterd en de prijzen zakken. Autonome mobiliteit met zelfrijdende elektrische auto’s zijn de toekomst, ze kunnen goed aansluiten op openbaar vervoer. 
En kunnen we daar in De Bilt iets mee? Ja, we kunnen starten met delen van mobiliteit als stap naar autonome mobiliteit. En verschuiven van mobiliteit met bezit van auto’s naar mobiliteit als service. Gemeente De Bilt is onderdeel van de stedelijke regio Utrecht. Het mooie groene wonen en werken in De Bilt kan blijven, maar de stedelijke problemen met files om en in De Bilt zijn er, dus we moeten denken in oplossingen die daarbij horen. Een vriendelijke deelneemster bood zich al aan voor een proef met buizenpost of hyperloop. Maar dat is nog iets te vroeg.

Bilts Energie Akkoord, en nieuw: Deelmobiliteit in De Bilt

In 2016 heeft Sweco samen met gemeente De Bilt, energiecoöperatie BENG! en andere Biltse organisaties met de ondertekening van het Bilts Energie Akkoord de ambitie uitgesproken om in 2030 energie neutraal te zijn. De keuze van Sweco om in 2025 50% van haar wagenpark elektrisch te laten rijden, sluit hier mooi bij aan. De recent afgeleverde elektrische BMW ’s zijn hierbij de eerste stap. Andere stappen zijn het aanbieden van een mobiliteitspakket aan medewerkers met ook de inzet van elektrische fietsen, de verduurzaming van gebouwen en hergebruik van afval. 
Nieuw is een plan voor deelmobiliteit met de partners van het Bilts Energie Akkoord: het delen van vervoermiddelen op de Life Science as tussen Utrecht Science Park en het Berg en Bosch terrein, met elektrische auto’s, smart city bikes en mobiliteitsservice. Dit kan starten voor bedrijven, en vervolgens voor inwoners.