Denk mee met de VVD over gemeente De Bilt, op 6 en 13 september

VVD De Bilt wil graag weten wat u wilt met onze gemeente en nodigt u uit voor deelname aan thema-avonden op woensdag 6 september en op woensdag 13 september. Op 9 september, de Dag van de Democratie, kunt u ook in gesprek gaan, tijdens de Marktdag De Bilt. Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat de voorbereidingen voor het verkiezingsprogramma van VVD De Bilt zijn gestart. VVD De Bilt wil daarvoor graag zoveel mogelijk input ophalen bij de inwoners van de Bilt, bij VVD leden én kiezers. De afgelopen jaren hielden we daarom bijeenkomsten in verschillende kernen en bij verschillende organisaties in gemeente De Bilt om te praten met inwoners en ondernemers. En natuurlijk onderhield onze fractie contact met inwoners en ondernemers. De vraag die we nu stellen is: Wat vindt u belangrijke ontwikkelingen en wat zou u graag willen dat de komende jaren gerealiseerd gaat worden in onze gemeente?

Graag willen we op de thema-avonden met u in gesprek over wat u belangrijk vindt rondom:

Woningbouw. Wat is uw visie op woningbouw? Moeten we in de Bilt meer woningen bouwen of willen we het juist groen houden? En als we willen bouwen waar zou dat dan moeten gebeuren, in de kleine kernen of in Bilthoven en de Bilt? En dan alleen binnenstedelijk bouwen of ook in het groene gebied?

Mobiliteit. De Bilt bevindt zich bij de grootste draaischijf van Nederland. De bereikbaarheid van Utrecht staat onder druk en dat heeft ook gevolgen voor de Bilt. Welke oplossingen ziet u om onze gemeente bereikbaar te houden?

Economische ontwikkeling. Onlangs is Utrecht Science Park Bilthoven officieel geopend. Het verder ontwikkelen van de life sciences-as is voor ons een belangrijk uitgangspunt, dit leidt tot extra werkgelegenheid en is een belangrijk punt voor de positie en toekomst van de Bilt in de regio Utrecht. Wat nog meer?

Duurzaamheid. Gemeente de Bilt wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat plaatst ons voor een enorme opgave. Daarnaast heeft de gemeente aangegeven gasloos te willen wonen, dat betekent dat we de lokale warmtevraag op een andere manier moeten gaan invullen. Hoe kijkt u hier tegen aan?

Veiligheid. Het wonen in onze gemeente is bijzonder door de mooie groene omgeving en de goede voorzieningen. Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Wat kunnen we daar nog aan doen?

Zorg. Betrouwbare zorg voor jong en oud. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, moet er professionele zorg zijn. Hoe kunnen we dat nog verbeteren?

Financiën. Het betaalbaar houden van de gemeentelijke belastingen is een belangrijk uitgangspunt voor ons, maar ook het goed op orde houden van de gemeentelijke financiën. Wat is zuinig en zinnig omgaan met belastinggeld?

Kernen. De diversiteit van onze woonkernen is groot. Wat kunnen we voor ú verbeteren?


Data en locaties thema-avonden:


Woensdag 6 september

Thema-avond over Woningbouw, Mobiliteit, Economie en Duurzaamheid

HF Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt


Woensdag 13 september

Thema-avond over Veiligheid, Zorg, Financiën en de Kernen

Dorpshuis Hollandsche Rading, Dennenlaan 57, Hollandsche Rading


Programma:

19.30 Inloop met een kopje koffie

20.00 Start 1e ronde

21.00 Start 2e ronde

22.00 Afsluiting met een drankje


Aanmelding: Gewoon inlopen mag, graag zelfs. Maar u kunt zich aanmelden voor de thema-avonden, of ideeën aanleveren bij secretaris@vvd-debilt.nl

Verkiezingsprogrammacommissie

Jacqueline Vaessen, Esther Dijk, Fred van Lemmen