Samenwerken als focus voor regio Utrecht Oost

Op 7 september was er een openbare raadsavond bij het RIVM op Utrecht Science Park Bilthoven, een initiatief van VVD en D66. Het onderwerp was de ontwikkeling en samenwerking in de regio Utrecht/Utrecht Oost. De regio Utrecht oost groeit, in inwoners, banen en verkeer, en dat vraagt om nieuwe oplossingen en een gezamenlijke agenda. Samenwerking als focus.

De ontwikkelingen en samenwerking in de regio Utrecht/Utrecht-Oost, met zijn kennisintensieve bedrijven en instellingen op het gebied van Health en Life Science, zijn van groot belang. De regio heeft een sterke positie in Europa en wil dat behouden.

De opgaven en uitdagingen aan de Oostkant van Utrecht zijn niet voor niets in de Strategische Agenda van De Bilt nadrukkelijk benoemd. Gemeente De Bilt is geen eiland. Constructieve samenwerking en afstemming in de regio met de gemeenten Zeist, Bunnik en Utrecht en met de Provincie op het gebied van economie, mobiliteit, wonen en duurzaamheid zijn voorwaarden om de ontwikkelingen in de toekomst te kunnen sturen en faciliteren.Raadslid voor VVD De Bilt Kees Lelivelt deed als moderator de aftrap:

Er is een gebiedsverkenning Utrecht Oost, en we hebben allemaal een eigen agenda. De groei van de regio en de ontwikkelingen rondom Utrecht Science Park en de Life Science as gaan zo hard dat we meer moeten samenwerken om dit in goede banen te leiden. Er zijn verschillende agenda's en strategische plannen naast elkaar. Betere afstemming en samenwerking is gewenst. Laten we eens horen wat er allemaal al gebeurt.

Jorrit Eijbersen, wethouder gemeente Bunnik, liet met een filmpje zien hoe Bunnik haar eigen rol kiest in aansluiting op de regio, met prettig groen wonen en een goede verbinding van station Bunnik als hub naar het Utrecht Science Park.


Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof is heel positief over de regio Utrecht/Utrecht Oost: Utrecht hoort bij de meest competitieve regio’s van Europa en is erg gewild bij bewoners en bedrijven, studenten en werknemers. We nemen al maatregelen, met aanpassing A27 en A28, nieuwe lightrail verbindingen rondom Utrecht en een sneltram. Het is niet genoeg, de drukte is niet alleen in en om de stad Utrecht, maar verspreidt zich in de regio. De groei van het verkeer met nog zo’n 40% is een zorg. We hebben een goed gezamenlijk plan nodig en de steun van het Rijk.


Lot van Hooijdonk, wethouder gemeente Utrecht, benadrukt dat we samen vooruit moeten kijken, en een goed plan moeten hebben. De principes van ‘healthy urban living’ helpen om de kwaliteit van leven en wonen veilig te stellen: voor een gezonde inrichting, gezond gedrag en een gezonde toekomst.


Namens College van Bestuur van Universiteit Utrecht was professor Anton Pijpers aanwezig. Ook hij was heel positief, over de ontwikkelingskansen van Universiteit en Utrecht Science Park. De specialisatie op Health, Life Science en Biotechnologie is goed voor de samenwerking van de Universiteit en de bedrijven.  Er is een bijzondere mix aanwezig op de campus van het Utrecht Science Park en die is groeiend. Genmab is net geopend. Dit jaar nog gaat het Maxima centrum open en de Hogeschool wil al zijn studenten naar het Utrecht Science Park halen. Op het Utrecht Science Park loopt het echter vast met auto’s. Nieuwe overstappunten en een nieuwe inrichting zijn gewenst, zodat het Utrecht Science Park een levendig trefpunt en ecosysteem is en blijft.


Henk Jan van der Velden toonde de aanwezige en komende organisaties op het Utrecht Science Park (USP). Zo gaat het RIVM waarschijnlijk per 2020 verhuizen en maakt dan plaats voor nieuwe ontwikkelingen op USP Bilthoven. Een strenge eis aan bedrijven op het Utrecht Science Park Utrecht is dat ze zijn gespecialiseerd in research.  Als het gaat om ontwikkeling en produktie dan is USP Bilthoven de aangewezen plaats, maar binnen de regio kan ook Zeist goed aansluiten met haar TNO vestiging.


Over USP Bilthoven verhaalt Jef de Clercq, directeur van Bilthoven Biologicals.  Bilthoven heeft wereldwijde bekendheid en naam met vaccins. Het voormalige Nederlands Vaccin Instituut en later het terrein aan de Antoni van Leeuwenhoeklaan zijn in 2012 en 2014 overgenomen van het Rijk door de Indiase Cyrus Poonawalla group. Het vaccin instituut heet nu Bilthoven Biologicals. Poonawalla richt zich met Utrecht Science Park Bilthoven op medisch-biologische ontwikkeling en produktie.


Erik van Schie sprak als financieel directeur van Sweco, de voormalige Grontmij. Sweco heeft ook groeiplannen, en heeft de ambitie om haar hoofdvestiging in De Bilt tot een open Sweco Campus te maken. Recent kwamen 250 werknemers al over van Houten naar De Bilt. Bijzonder is voor Sweco de centrale ligging in Nederland, de nabijheid van hoogwaardige kennis, en tegelijk een mooi groene omgeving met eigen karakter. Als het gaat om mobiliteit wil Sweco wel haar steentje bijdragen. Jos Quee toont de wereldwijde trends en ook de mogelijkheden met nieuwe vormen van mobiliteit service, met electrische fietsen en auto’s, en een deelsysteem in deze omgeving.

Sjoerd Potters, burgemeester van gemeente De Bilt, sloot de avond af met een paar mooie handreikingen. Allereerst: ambitie is goed. De kunst is om van buiten naar binnen te blijven kijken, zoals de regio Brainport rondom Eindhoven heeft gedaan, en die zich nu de ‘slimste regio’ mag noemen. Een tweede is dat de mooie positie en groei van Utrecht alleen een mooi vervolg krijgt als we echt samenwerken. Samenwerken als focus van regio Utrecht/Utrecht oost..

Aanwezig bij deze openbare raadsavond waren raadsleden, wethouders en ambtenaren van gemeenten De Bilt, Zeist, Bunnik en Utrecht, en leden van Provinciale Staten Utrecht. En ook vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen op het Utrecht Science Park en aan de Life Science As in De Bilt.