VVD De Bilt kiest voor lijsttrekker Fred van Lemmen en ‘Nieuwe Energie’

Op woensdag 11 oktober is ondernemer Fred van Lemmen door de leden van VVD De Bilt gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Fred heeft veel ervaring met en kennis van ICT, energie en duurzaamheid. En dat past naadloos bij het verkiezingsprogramma van VVD De Bilt: ‘Nieuwe Energie’.

Even voorstellen

Fred van Lemmen is communicatief, resultaatgericht en liberaal. Hij is een ondernemer met veel ervaring en kennis van ICT, energie en duurzaamheid. En dat past naadloos bij het nieuwe verkiezingsprogramma van VVD De Bilt: ‘Nieuwe Energie’. Fred van Lemmen: ‘Na een loopbaan in het bedrijfsleven in verschillende directiefuncties in de Telecom en ICT heb ik in 2008 besloten mijn kennis en ervaring in te gaan zetten voor duurzame initiatieven. Ik ben toen gestart met ThePowerGeneration, een initiatief om inwoners bewust te maken van de mogelijkheden om energie te besparen en zelf energie op te wekken. Keuzevrijheid voor inwoners staat bij mij voorop.

‘Daarnaast doe ik diverse interim-activiteiten, zoalsvoor de gemeenten Rotterdam en Utrecht en als directeur van de Natuur- enMilieufederatie Zuid-Holland heb ik veel samengewerkt met de provincie. Mijn managementervaringin het bedrijfsleven kan ik goed gebruiken. Besluiten moeten steeds meer wordenonderbouwd met business cases, waar ik een goede bijdrage aan kan leveren. Eengoede ontwikkeling!

In Nederland verschuiven steeds meer verantwoordelijkheden van de centrale overheid naar gemeentes. De onderwerpen worden steeds belangrijker en besluiten worden complexer. Al heel lang kijk ik naar de lokale politiek en denk daar mee. Ook met de Provincie Utrecht over duurzaamheid en in de Economic Board Utrecht. Ik heb dit jaar ook meegedacht over duurzaamheid in het nieuwe programma voor de VVD’. 

Wat wil Fred van Lemmen met VVD De Bilt?

Fred van Lemmen gaat eraan werken om de VVD in de Bilt te laten groeien: door goed te luisteren naar de inwoners, draagvlak te ontwikkelen bij de kiezers, binnen de partij binnen de gemeente en door nieuwe leden te werven. En uiteindelijk op 21 maart 2018 veel mensen naar de stembus te krijgen die op de VVD gaan stemmen. Het thema ‘Nieuwe Energie’ past goed bij de vernieuwing die de VVD wil, met een nieuw team, met een mix van nieuwe en ervaren krachten, en met een nieuw liberaal programma voor gemeente De Bilt.