Verkiezingsprogramma VVD De Bilt 2018-2022: Nieuwe Energie

Het Verkiezingsprogramma van VVD De Bilt 2018-2022: Nieuwe Energie. Dit verkiezingsprogramma is de basis voor VVD De Bilt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Lijsttrekker Fred van Lemmen: ‘We gaan voor winst van de VVD in De Bilt. Met ‘Nieuwe Energie’, dat is de titel van ons programma voor de vernieuwing die de VVD wil. En met een advieslijst die een krachtig nieuw team toont, met een mix van nieuwe en bekende gezichten. Als team gaan wij campagne voeren en in gesprek met inwoners.'

Verkiezingsprogramma VVD De Bilt 2018-2022: Nieuwe Energie

Gemeente De Bilt is met zijn zes kernen een unieke gemeente in het midden van ons land. Door de bijzondere ligging met veel natuur en verschillende landschappen - van weidegebieden tot bossen - is het een geliefde plek voor wonen, werken en recreëren. 

Daarom zet de VVD met het programma zich in voor het behoud van het karakter van deze kernen, de veiligheid voor de inwoners, de groene omgeving en het voorzieningenniveau. Dat vraagt om een economisch sterke gemeente en aandacht voor doorstroommogelijkheden in de woningbouw. 

Het verkiezingsprogramma is tot stand gekomen met veel input van bewoners- en ondernemersverenigingen, VVD kernbijeenkomsten in de afgelopen jaren, bezoeken met VVD leden en gasten aan organisaties in en om Gemeente De Bilt, open thema avonden in september, gesprekken op straat met 'Bakkie Doen', de Marktdag De Bilt,  en natuurlijk in uitwisseling met de fractie en leden van VVD De Bilt.

De Verkiezingsprogrammacommissie bestond uit Jacqueline Vaessen, Fred van Lemmen en Esther Dijk.

Het verkiezingsprogramma is als pdf te downloaden, zie hieronder: