Met Nieuwe Energie de paden op, de lanen in

Voor elke kern van gemeente De Bilt, De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek heeft de VVD een aparte flyer gemaakt, met verwijzing naar speerpunten en kandidaten per kern. Er zijn speciale illustraties gemaakt met een aantal iconen en speerpunten. Per kern gaan kandidaten van VVD De Bilt op pad om bewoners te vragen naar extra aandachtspunten. Deze campagne is een vervolg op eerdere kernbijeenkomsten van VVD De Bilt in de afgelopen vier jaar.

© VVD De Bilt-Norbert Vermeer

De Kernen

De VVD wil dat alle kernen hun eigen identiteit kunnen behouden. Daarvoor is voor elke kern een eigen aanpak nodig die de vitaliteit en leefbaarheid moet versterken. Leefbaarheid vraagt mensen, en vooral jonge mensen. Maar jonge mensen vragen ook voorzieningen, zoals betaalbare woningen en scholen. Een leefbare kern maken doe je samen en is dus afhankelijk van lokale initiatieven. De VVD wil de activiteiten in de kernen laagdrempeliger, door wetgeving minder stringent te maken en activiteiten een klein financieel steuntje in de rug te geven. 

Elke kern heeft eigen wensen én eigen oplossingen. Daarom bracht de VVD in de afgelopen jaren kernbezoeken om te spreken met bewoners en ondernemers en had zij voortdurend contact met bewonersverenigingen en ondernemersverenigingen. De VVD wil zich de komende periode hard maken voor de punten die bewoners en ondernemers in die gesprekken hebben benoemd.

Zie https://vvddebilt.nl/verkiezingsprogramma/dorpskernen/ 

Nieuwe Energie

Het thema van VVD De Bilt voor de gemeenteraadsverkiezingen is Nieuwe Energie:

Met een nieuw team van de VVD voor gemeente De Bilt. 

Met een nieuw thema energie, naast aandacht voor bekende VVD thema’s.

Met een nieuwe campagnewebsite www.vvddebilt.nl

En met een nieuwe, persoonlijke, aanpak voor de zes kernen van gemeente De Bilt. 

Vragen

Vragen over de campagne en het verkiezingsprogramma van VVD De Bilt?

Neem dan contact op met lijsttrekker Fred van Lemmen op 06-24096655 of fredvanlemmen@vvd-debilt.nl