VVD’er Van Lemmen informateur in De Bilt

VVD-voorman in De Bilt Fred van Lemmen is begonnen aan een informatieronde in zijn gemeente. Anders dan in veel andere gemeenten in de provincie Utrecht kiest De Bilt ervoor om geen externe informateur aan te wijzen, maar dit proces in eigen handen te houden. Informateur Van Lemmen, winnaar van de raadsverkiezingen, trekt deze week uit om met alle partijen om tafel te gaan. ,,Dat zijn gesprekken van een uur, waarin we een vaste agenda doorlopen’’, licht Van Lemmen toe. ,,Centraal gaat het daarbij om de vraag: waar willen we over vier jaar staan? Want ik wil wel iets bereiken in de komende raadsperiode. Ik ga voor resultaat.’’ ,,Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod. Woningbouw, veiligheid, handhaving en het zwembad. We inventariseren de standpunten. Waar zitten de overeenkomsten en waar de verschillen?’’

Rapportage

Van Lemmen hoopt eind volgende week met een rapportage te komen. Dan moet duidelijk zijn of er nog een verkenningsronde volgt of dat er een formateur wordt benoemd. ,,Misschien is er nog een verdiepingsslag in de informatieronde nodig. Het overleg moet gedegen, in tempo, maar wel zorgvuldig verlopen. We moeten voorkomen dat we er vier jaar last van hebben’’, aldus de lijsttrekker van de liberalen.

De politicus streeft naar een coalitieakkoord en waar mogelijk een raadsbreed akkoord op één of meerdere onderwerpen. ,,Welke onderwerpen dat zijn, kan ik nu nog niet zeggen.’’

De liberalen wonnen vorige week de raadsverkiezingen en zijn met vijf zetels weer de grootste partij in De Bilt. Groen Links en D66 haalden vier zetels. Beter de Bilt en het CDA zitten met drie zetels in de raad. Nieuwkomer Forza de Bilt en de PvdA bleven steken op twee zetels, de SP, Bilts Belang en ChristenUnie moeten het met één zetel doen.