Zwembad en centrumplan speelden rol bij coalitievorming De Bilt

Het flinke verlies van D66 en de dossiers ‘zwembad’ en ‘centrumplan/Kwinkelier’ speelden een belangrijke rol bij het zoeken naar coalitiepartners door informateur Fred van Lemmen, lijsttrekker van de VVD in De Bilt. Van Lemmen zegt nu klaar te zijn met de informatie. De formatie laat hij over aan Rudi Boekhoven, oud-burgemeester van Zeist.

Dat stelde Van Lemmen donderdagavond tijdens een presentatie van de uitkomsten van de informatie. De twee genoemde dossiers droegen bij aan de VVD-keuze om verder te praten met GroenLinks, CDA en PvdA. De dossiers zijn nu nog even in handen van Beter De Bilt (wethouder Ebbe Rost van Tonningen, zwembad) en D66 (wethouder Hans Mieras, centrumplan/Kwinkelier). Daadkracht, of juist het gebrek daaraan, heeft volgens Van Lemmen ook een rol gespeeld om D66 en Beter De Bilt buiten de informatie te houden.

Grotere partijen

Op vragen van D66 waarom de VVD niet heeft gekozen voor grotere partijen in de Biltse gemeenteraad, die bovendien de afgelopen vier jaar hebben samengewerkt, kon Van Lemmen geen helder antwoord geven. Toen hij stelde dat juist de verschillen in de programma’s van PvdA en CDA doorslaggevend zijn, was er veel irritatie vanuit de gemeenteraad. Van Lemmen benadrukte dat bij het uitsluiten van enkele partijen geen sprake is van een afrekening. Anderhalf jaar geleden verloor de zittende VVD-wethouder Jolanda van Hulst de steun van haar eigen partij, mede door het zwembaddossier. Ze stapte vervolgens op. De toenmalige coalitie D66/CDA/GroenLinks sloot de VVD daarna uit van deelname aan de coalitie en ging verder met Beter De Bilt.

Volgens Fred van Lemmen ligt het dossier ‘zwembad’ er nog steeds en is het aan de coalitie om het vertrouwen van de gebruikers in de gemeente en de functionaliteit van het nieuwe zwembad te herstellen. Een belangrijke vraag die volgens de informateur nog open staat, is of alle gebruikers een plek op het rooster kunnen krijgen.

Centrumplan

Binnen het centrumplan zijn al veel initiatieven op gang gekomen en de vernieuwing van winkelcentrum De Kwinkelier is volop aan de gang. Wel is het volgens Van Lemmen zaak om weer aansluiting te zoeken bij de winkeliers, de ondernemers en de bewoners. Ze moeten zich volgens de VVD-er weer gekend voelen.

De vier partijen hebben samen 14 van de 27 zetels. Een minimale meerderheid. Van Lemmen sluit niet uit dat in de gemeenteraad wordt gezocht naar gedoogpartners.

Woningbouw is een heel belangrijk punt voor de nieuwe coalitie, naast  duurzaamheid, mobiliteit en maatschappelijk vastgoed. Tot 2026 moeten 845 woningen worden gebouwd. Van die 845 woningen moeten tot 2030 450 woningen als sociale huurwoningen en/of woningen in de middenhuur zijn aangewezen. 

Bron: AD

Voor het volledige verslag van informateur Fred van Lemmen, zie de pdf in de bijlage