De coalitie is rond!

Ruim 3 maanden na de raadsverkiezingen is het dan ook in gemeente De Bilt zo ver: er is een coalitieakkoord van 4 partijen (VVD, GroenLinks, D66 en CDA). Vandaag (15 juni) bereikten de partijen hierover overeenstemming. De bedoeling is dat het nieuwe college wordt geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering van 28 juni a.s.

Het nu bereikte akkoord wordt op dinsdag 19 juni nog voorgelegd aan de andere partijen in de raad, die de gelegenheid krijgen met aanvullingen te komen. Mogelijk leidt dat nog tot bijstellingen. Daarna is de weg vrij voor de ondertekening van het akkoord. Dat gebeurt op vrijdag 22 juni en dan zullen ook de kandidaat-wethouders worden voorgesteld.