VVD De Bilt: Nieuwe wethouder André Landwehr brengt energie en ervaring

Op 28 juni 2018 wordt de nieuwe wethouder van VVD De Bilt, André Landwehr, geïnstalleerd door de gemeenteraad. André heeft ruim 8 jaar ervaring als wethouder. Ook heeft hij een groot netwerk in de regio Utrecht en daar buiten. Zijn kennis en ervaring van onder andere ruimtelijke ordening, verkeer, mobiliteit, monumentenzorg, recreatie en toerisme zet hij graag in voor onze gemeente.

De gemeente De Bilt wil de komende jaren graag werken aan een topklimaat op het gebied van duurzaamheid, samenwerking, economie, dienstverlening, wonen en mobiliteit. Omdat de VVD De Bilt binnen deze thema’s graag resultaten wil boeken is vernieuwing in het college van burgemeester en wethouders belangrijk. Daarom is gekozen voor een nieuwe wethouder van buiten de gemeente en met veel ervaring.  André Landwehr is daarnaast een verbinder die graag met alle partijen de samenwerking opzoekt. Binnen het college maar ook met de andere partijen in de gemeenteraad. De komende vier jaren heeft hij de portefeuilles ruimtelijke ordening, centrumontwikkeling Bilthoven, mobiliteit, Omgevingswet, recreatie en toerisme. Deze wethouder is van ‘niet kletsen maar doen’. VVD De Bilt is enorm blij met André Landwehr: ‘We zien er naar uit om de komende jaren met hem de schouders eronder te zetten’.