Coalitie De Bilt gaat bouwen aan topklimaat

Op vrijdag 22 juni hebben VVD, GroenLinks, D66 en CDA het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een topklimaat’ voor de gemeente De Bilt ondertekend. De partijen gaan de uitdaging aan om te werken aan een gemeente waarin het goed wonen, werken en verblijven is. De coalitiepartijen hebben ook de namen bekendgemaakt van de kandidaat-wethouders. Dit zijn André Landwehr (VVD), Anne Brommersma (GroenLinks), Dolf Smolenaers (D66) en Madeleine Bakker-Smit (CDA).

De nieuwe coalitie gaat voor een bestuurlijk topklimaat waarbij politiek en gemeentebestuur kritisch naar zichzelf zijn, maar vooral een open blik naar buiten hebben. Zij wil daarbij samenwerken met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en andere betrokkenen en zoeken naar de balans tussen daadkracht en draagvlak. 

In het coalitieakkoord voert het thema duurzaamheid in de breedste zin van het woord de boventoon. De partijen gaan met een stevig programma aan de slag om niet alleen het energieverbruik in de gemeente terug te dringen, maar ook het woningaanbod uit te breiden, de bedrijvigheid op het gebied van Life Sciences te versterken en samen met werkgevers te zoeken naar duurzame werkgelegenheid. Mensen die zorg nodig hebben moeten deze, zo lang als mogelijk, in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen krijgen. 

Bij het realiseren van deze ambities mag de eigenheid van de verschillende kernen niet verloren gaan. 

Daarom is er aandacht voor leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Zo worden er maatregelen getroffen voor het tegengaan van sluipverkeer, komt er in de groene kernen een experiment met ‘leefbaarheidsbudgetten’ en wordt er bij herinrichting van straten en buurten ruimte gemaakt voor bewegen en ontmoeten. 

Op donderdag 28 juni bespreekt de gemeenteraad de inhoud van het akkoord en worden de wethouders geïnstalleerd.