Wisseling fractievoorzitter

Fred van Lemmen heeft het fractievoorzitterschap van VVD De Bilt overgedragen aan Leontine Kok. Na een succesvolle campagne voor de VVD, waarbij de VVD de grootste partij is geworden in De Bilt met vijf zetels, is van Lemmen als informateur aan het werk gegaan om een advies uit te brengen voor een mogelijke coalitie. Het eerste formatieproces is door twee partijen beëindigd waarop Van Lemmen het voorstel heeft gedaan om informateur/formateur Eric Balemans een nieuwe informatieronde te laten starten. Dit heeft geresulteerd in een afgerond coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een topklimaat’ dat op 22 juni 2018 is ondertekend.

Van Lemmen heeft aangegeven zich volledig te gaan focussen op het monitoren van de acties en de afspraken die in het coalitieakkoord zijn vastgelegd. Dat is de reden waarom hij het fractievoorzitterschap overdraagt. Fred van Lemmen blijft zich dus actief inzetten voor de VVD in De Bilt en zal zijn rol als raadslid voortzetten. Hij houdt zich daarbij bezig met dossiers die voor de inwoners belangrijk zijn. Dit om de beloftes die aan de inwoners zijn gedaan waar te maken. 

Raadslid Leontine Kok neemt de rol van fractievoorzitter over. Zij heeft ervaring bij verschillende gemeenten met o.a. vastgoed, milieu en ruimtelijke ordening. Als fractievoorzitter zoekt ze samenwerking met alle partijen, met een liberaal oog voor de belangen van inwoners en ondernemers.

Dick de Jong, voorzitter VVD De Bilt over de activiteiten van Fred van Lemmen in de afgelopen maanden: ‘Het is jammer dat Fred van Lemmen stopt als fractievoorzitter. We danken Fred voor zijn tomeloze inzet tijdens de campagne en daarna om de inzet met het VVD verkiezingsprogramma Nieuwe Energie waar te maken. Er is nu een stevig coalitieakkoord met GroenLinks, D66 en CDA voor een topklimaat in gemeente De Bilt. Met de focus van Fred, met de nieuwe wethouder André Landwehr, en met Leontine Kok als fractievoorzitter kunnen we verder uitvoering geven aan het plan ‘Nieuwe Energie’.