College is geïnstalleerd!

Donderdagavond 28 juni is het nieuwe college van de gemeente De Bilt geïnstalleerd in de raadsvergadering. Wij feliciteren wethouders Landwehr (VVD), Brommersma (GroenLinks), Smolenaers (D66) en Bakker-Smit (CDA) met hun beëdiging. Vrijdagochtend is het voltallige college om 09.00 gelijk in overleg gegaan om onder andere de portefeuilleverdeling vast te stellen.

Hieronder de eerder voorgestelde kandidaat wethouders en de voorlopige portefeuilleverdeling:

André (J.A.E.) Landwehr (VVD)

VVD draagt de heer André Landwehr (61) voor als kandidaat wethouder. De heer Landwehr heeft ruime politiek-bestuurlijke ervaring bij verschillende gemeenten. In zijn huidige functie als wethouder van de gemeente Vianen heeft hij o.a. de portefeuilles Ruimtelijke ordening, Verkeer en vervoer en Volkshuisvesting. Hij was ook lid van het algemeen en dagelijks bestuur van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) en is lid en voorzitter van de auditcommissie Omgevingsdienst Regio Utrecht. De heer Landwehr woont in Vianen

Anne (A.E.) Brommersma (GroenLinks)

GroenLinks draagt mevrouw Anne Brommersma (58) voor als kandidaat wethouder. Mevrouw Brommersma woont in Bilthoven en was in de vorige raadsperiode wethouder van o.a. Wmo en Jeugdzorg en Duurzaamheid en milieu. Daarvoor was zij fractievoorzitter van de partijcombinatie PvdA-GroenLinks. Voor haar wethouderschap heeft mevrouw Brommersma ruime ervaring opgedaan als manager binnen de lokale overheid waaronder als hoofd Veiligheid & wijken bij de gemeente Amersfoort.

Dolf (D.M.P.G.) Smolenaers (D66)

D66 draagt de heer Dolf Smolenaers (34) voor als kandidaat wethouder. De heer Smolenaers woont in De Bilt en is sinds 2014 politiek actief voor D66 De Bilt, in de afgelopen raadsperiode als fractievoorzitter van D66. Naast zijn politieke werkzaamheden is hij eigenaar van een bedrijf in compositie, opname en productie van muziek.

Madeleine (M.C.T.) Bakker-Smit (CDA)

CDA draagt mevrouw Madeleine Bakker-Smit (56) voor als kandidaat wethouder. Mevrouw BakkerSmit woont in Bilthoven en was de afgelopen raadsperiode wethouder van o.a. Onderwijs, Jeugdbeleid en Sport. Naast haar werkzaamheden op juridisch gebied heeft zij veel bestuurservaring opgedaan binnen de hockeysport, zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau.

Voorlopige portefeuilleverdeling

Hoewel de definitieve portefeuilleverdeling nog door het college zelf vastgesteld wordt, hebben de onderhandelende partijen een voorlopige verdeling bekend gemaakt.

VVD: Verkeer en Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet, Recreatie en Toerisme, Projectwethouder Centrumplan Bilthoven, Kernwethouder Bilthoven (inclusief Beheer openbare ruimte).

GroenLinks: Duurzaamheid (energietransitie particuliere bouw, circulaire economie), Burgerparticipatie, Werk en Inkomen, WMO en Welzijn, Natuur en Milieu, Coördinatie Beheer Openbare Ruimte, Kernwethouder De Bilt (inclusief Beheer openbare ruimte).

D66: Financiën, Wonen, Vastgoed en Accommodatiebeheer, Duurzaamheid (energietransitie gemeentelijke en sociale bouw), Kunst en Cultuur, Projectwethouder Bouwen gemeentelijke locaties Kernwethouder Groenekan en Hollandsche Rading (inclusief Beheer openbare ruimte).

CDA: Economie, Jeugd (inclusief zorg), Sport en Gezondheid, Onderwijs, Dienstverlening, Kernwethouder Maartensdijk en Westbroek (inclusief Beheer openbare ruimte).