Kader- en Voorjaarsnota 2018 Provincie Utrecht - Plannen uitvoeren en voorbereiden op de toekomst

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 09 juli 2018 kwamen de Kadernota 2019-2022 en de Voorjaarsnota 2018 aan de orde. Hieronder treft u aan de inbreng van Arthur Kocken, voorzitter VVD Statenfractie Utrecht: "Economisch gaat het goed in Nederland. De VVD is tevreden dat ook inwoners dat merken en in 2019 de motorrijtuigenbelasting niet wordt verhoogd, zelfs niet met de inflatie. Daarnaast is er geld voor gezondere lucht door 'zero emissie' bussen, beheer van onze landschappen en aanpak van ondermijnende criminaliteit. Voor jarenlange fileknelpunten komen we een stap dichter bij de oplossing. We gaan helpen meer woningen te bouwen. De VVD heeft al verschillende malen gevraagd of de beschikbare locaties voldoende zijn. We gaan voor de komende jaren geschikte locaties zoeken. Daarbij moeten onze mooie landschappen gespaard blijven, onze huizen net als onze banen bereikbaar zijn en voorzien zijn van -duurzame- warmte en licht. Want we zijn als Europese topregio populair om te (blijven) wonen, maar dat vraagt wel om slimme oplossingen."

De provincie gaat terecht meer aandacht geven aan MKB en maakindustrie. Net als de gezondheids- en kenniseconomie zijn dit pijlers van onze welvaart. We willen ze betrekken bij deze opgave.”

De volledige tekst is in de bijlage te vinden.