Start Online Museum De Bilt

Op donderdag 30 augustus 2018 vindt de officiële opening van het Online Museum De Bilt plaats op het gemeentehuis van De Bilt, van 16.00 uur tot 17.30 uur, in de Mathildezaal van het gemeentehuis, in aanwezigheid van burgemeester mr. Sjoerd Potters en wethouder drs. Dolf Smolenaers. Tijdens deze bijeenkomst zal de site officieel in gebruik genomen worden en zullen de mogelijkheden toegelicht worden voor wie in cultuur en geschiedenis van de gemeente De Bilt geïnteresseerd is, voor jong en oud, voor scholen, verenigingen, particulieren en bedrijfsleven.

Het Online Museum De Bilt wil het culturele erfgoed van de gemeente bij elkaar brengen op één website: Onlinemuseum De Bilt. Daarbij wordt aandacht besteed aan alle aspecten van het verleden.

Dat deze gemeente is ontstaan uit zes woonkernen, willen we benadrukken door op de homepage een ingang te plaatsen via de woonkernen Westbroek, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Groenekan, Bilthoven en De Bilt. Onze partners zijn de het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te Breukelen, Stichting Kunst en Cultuur De Bilt, de Historische Vereniging Maartensdijk, de Biltse Historische Kring d’Oude School, Bibliotheek Idea Bilthoven en het Comité Open Monumentendag. Wij hebben overlegd met de Universiteitsbibliotheek Utrecht (afd. Bijzonder Collecties), het Utrechts Archief en Landschap Erfgoed Utrecht. Financiële steun hebben wij ontvangen van de gemeente De Bilt, de Rabobank, het Van Ewijckfonds en de Rotary De Bilt-Bilthoven.

Bestuur: mr. A. Tchernoff voorzitter, drs. A.J. Ditewig vicevoorzitter, dr. A. Doedens secretaris, de heer Th. Van der Lugt penningmeester. Redactie: dr. D.A. Berents (eindredactie), dr. A. Doedens, drs. P. van Hees. Comité van aanbeveling: mevrouw I. Bekking, de heer O. M. baron van Boetzelaer, de heer J. Croes.

Bron: persbericht Online Museum De Bilt