Zondagopenstelling winkels in De Bilt, de voors en tegens

Op dinsdag 23 juni was er een goed bezochte bijeenkomst over zondagopenstelling van winkels in gemeente De Bilt in de MaCLOUD Gallery op de Julianalaan in Bilthoven.

Het was een avond door VVD en D66 om meningen te horen over de mogelijke verruiming van openingstijden van winkels in Gemeente De Bilt. De VVD wil dat ondernemers de vrijheid hebben om zelf te bepalen of ze wel of niet opengaan. Zoals bekend zijn VVD en D66 voorstander van het verruimen van de winkelopeningstijden, met name op de zondag. Maar willen alle winkels wel open, en moet dat dan? Dwingt de regio ons om hierin mee te gaan?  Of vinden inwoners het juist betuttelend dat de gemeente de openingstijden beperkt?

Er zijn vele varianten mogelijk. Er waren introducties door: Evert ten Kate van de Biltse Ondernemers Federatie (BOF), Fons Pennings, centrummanager Zeist, Gert Smit van Plus Bilthoven, en Ton-Peter Klap van de Kaas en Noten specialist in De Kwinkelier.

Er was een mooi divers gezelschap aanwezig van ondernemers en bewoners uit verschillende kernen. De voorstemmers waren in de meerderheid maar de standpunten zijn goed uitgewisseld. Zo zijn sommige inwoners en ondernemers voor behoud van de zondagsrust. Anderen betogen dat de wereld verandert, de omliggende gemeenten hebben al een zondagsopening, inwoners De Bilt gaan nu daarnaartoe, en de vrijheid hoort bij de ondernemers om al dan niet gebruik te maken van verruimde openingstijden.

Evert ten Kate van de Biltse Ondernemersfederatie onthoudt zich van stemming want niet elke ondernemer wil mee doen bij verruimde openingstijden. Het Koopstromen onderzoek in gemeente De Bilt uit 2013 wijst wel uit dat er omzet weglekt uit gemeente De Bilt en dat we actief moeten zijn om op klantenwensen in te spelen.

Meer dan 60% van de Nederlanders doet wel eens inkopen op zondag in een supermarkt volgens Gert Smit van Plus Bilthoven. In de Randstad is dat percentage hoger. De zondag omzet bij supermarkten is de afgelopen jaren enorm gestegen. Gert Smit wil niet achterblijven en zijn klanten ook op zondag bedienen, want nu lekt de omzet naar andere gemeenten. De aanwezigen erkennen dat er veel Biltenaren in bv Den Dolder, Utrecht en Hilversum op zondag boodschappen doen.

Fons Pennings schetste de ontwikkeling van de koopzondag in Zeist, van een pilot met opening op elke zondag, tot een gemeenschappelijke koopzondag op elke laatste zondag van de maand in centrum Zeist. De winkeltijden die ondernemers in Zeist mogen benutten zijn nu gelijk aan de landelijke maximale winkeltijden: maandag tot zaterdag van 06.00 tot 22.00 uur, en op zondag van 12.00 tot 18.00 uur. Met uitzondering van een aantal feestdagen. De interesse in de koopavond loopt terug nu winkels later open zijn, dit is een landelijke tendens.

Anderen zoals winkelier Ton-Peter Klap wijzen op de zondagsrust die veel waard is vanuit religieus oogpunt en als rustpunt van de week. Ondernemers zijn dus niet allemaal voor verruiming van openingstijden, maar ze kunnen ervoor kiezen om niet open te gaan.

Christiaan van Nispen (VVD) en Vanetta Smit (D66) beloofden de gedachten mee te nemen!

Meningen over de zondagopening en verruiming winkeltijden in De Bilt worden ook verzameld op:

https://www.facebook.com/winkelsdebiltzondagopen